Ansökningsrusch för fjällnära skog

23 februari 2021 Ansökningarna om tillstånd för att avverka i fjällnära skog vällde in till Skogsstyrelsen under 2020. Anledningen är domen i mark- och miljööverdomstolen.

Ansökningsrusch för fjällnära skog

När Skogsstyrelsen summerar 2020 sticker ansökningarna för avverkningstillstånd i fjällnära skog ut. Arealen på 14 564 hektar är en ökning med 394 procent jämfört med året innan.

Mark- och miljööverdomstolens dom i maj satte fart på ansökningarna. Enligt den har ägare av fjällnära skog rätt till ersättning med 125 procent av skogens marknadsvärde om de nekas avverkning. 

Statistiken för landet som helhet var mindre dramatisk. Den avverkningsanmälda ytan ökade, totalt sett, med knappt en procent och nådde 274 221 hektar.

Av detta stod anmälningarna om föryngsgringsavverkning i normal skog för 252 670 hektar. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2019.

De anmälda arealerna minskade i 12 av 21 län. 

I Uppsala och Södermanlands län anmäldes däremot för andra året i rad rekordstora arealer. Även i Östergötlands och Värmlands län nåddes toppnoteringar.

Avverkning av andra skäl än virkesproduktion stod för 6 050 hektar och gällde till allra största del normal produktionsskog.

Den ansökta arealen för föryngringsavverkning i ädellövskog minskade under förra året med 36 procent till 937 hektar.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb