Ansökningsrusch för fjällnära skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hygge i södra Lappland. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Ansökningarna om tillstånd för att avverka i fjällnära skog vällde in till Skogsstyrelsen under 2020. Anledningen är domen i mark- och miljööverdomstolen.
När Skogsstyrelsen summerar 2020 sticker ansökningarna för avverkningstillstånd i fjällnära skog ut. Arealen på 14 564 hektar är en ökning med 394 procent jämfört med året innan.
Mark- och miljööverdomstolens dom i maj satte fart på ansökningarna. Enligt den har ägare av fjällnära skog rätt till ersättning med 125 procent av skogens marknadsvärde om de nekas avverkning. 
Statistiken för landet som helhet var mindre dramatisk. Den avverkningsanmälda ytan ökade, totalt sett, med knappt en procent och nådde 274 221 hektar.
Av detta stod anmälningarna om föryngsgringsavverkning i normal skog för 252 670 hektar. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2019.
De anmälda arealerna minskade i 12 av 21 län. 
I Uppsala och Södermanlands län anmäldes däremot för andra året i rad rekordstora arealer. Även i Östergötlands och Värmlands län nåddes toppnoteringar.
Avverkning av andra skäl än virkesproduktion stod för 6 050 hektar och gällde till allra största del normal produktionsskog.
Den ansökta arealen för föryngringsavverkning i ädellövskog minskade under förra året med 36 procent till 937 hektar.
Publicerad:
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons