Ansökningsrusch för fjällnära skog

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Hygge i södra Lappland. Foto: LE Carlsson, SKOGENbild.
Ansökningarna om tillstånd för att avverka i fjällnära skog vällde in till Skogsstyrelsen under 2020. Anledningen är domen i mark- och miljööverdomstolen.
När Skogsstyrelsen summerar 2020 sticker ansökningarna för avverkningstillstånd i fjällnära skog ut. Arealen på 14 564 hektar är en ökning med 394 procent jämfört med året innan.
Mark- och miljööverdomstolens dom i maj satte fart på ansökningarna. Enligt den har ägare av fjällnära skog rätt till ersättning med 125 procent av skogens marknadsvärde om de nekas avverkning. 
Statistiken för landet som helhet var mindre dramatisk. Den avverkningsanmälda ytan ökade, totalt sett, med knappt en procent och nådde 274 221 hektar.
Av detta stod anmälningarna om föryngsgringsavverkning i normal skog för 252 670 hektar. Det är en minskning med tre procent jämfört med 2019.
De anmälda arealerna minskade i 12 av 21 län. 
I Uppsala och Södermanlands län anmäldes däremot för andra året i rad rekordstora arealer. Även i Östergötlands och Värmlands län nåddes toppnoteringar.
Avverkning av andra skäl än virkesproduktion stod för 6 050 hektar och gällde till allra största del normal produktionsskog.
Den ansökta arealen för föryngringsavverkning i ädellövskog minskade under förra året med 36 procent till 937 hektar.
Publicerad:
 • Skogspodden synar specialsortiment

  I avsnitt 85 intervjuar Per Jonasson, Skogspodden, Tomas Birgersson som är utsynare på Rundvirke. Han berättar om specialsortiment som kan vara lönsamma.
 • Annons
 • Värre barkborreangrepp än väntat

  Kategorier: skogsskador, granbarkborre
  Skadorna av granbarkborre blev skyhöga även i år. Den förväntade minskningen uteblev, visar SLU:s inventering.
 • Nu kommer nya SKOGEN!

  I början av nästa vecka ska SKOGEN 11/2021 trilla ner i brevlådorna hos prenumeranterna – men redan nu kan du läsa den i digital form. Temat den här månaden är Hyggesfritt.
 • Annons
 • Nu finns kartor över landets diken

  Forskare har tagit fram nya digitala kartor över merparten av Sveriges diken. Kartorna är tillgängliga för alla.
 • Fler tror på stigande virkespriser

  Kategorier: Skogsbarometern 2021
  Fler skogsägare tror på stigande priser för såväl timmer som massaved, enligt Skogsbarometern. Men äganderätten utgör ett orosmoln.
 • Annons