Anmälda avverkningar fortsätter att minska

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Arkivbild.
I december minskade avverkningsanmälningarna med 27 procent jämfört med samma tid 2018. 

Den anmälda arealen i december uppgick till 16 945 hektar för hela landet,  enligt statistik från Skogsstyrelsen. Det är den lägsta siffran för månaden på sju år. För perioden 2007–2019 var medeltalet 20 333 hektar.

Annons
Annons

Under helåret 2019 har totalt 273 638 hektar anmälts för avverkning. Det är 7 procent lägre jämfört med 2018. 

Under  december i år minskade anmälningarna mest  i Götaland och södra Norrland.

I Götaland var minskningen hela 37 procent och uppgick till 4 342 hektar, vilket är den lägsta nivån för december på sju år. Även södra Norrland utmärkte sig med en minskning på 35 procent och nådde 3 567 hektar. I norra Norrland anmäldes 3 359 hektar, en minskning 26 procent. I Svealand var den anmälda arealen på 5 677 hektar en minskning med 11 procent.

I 19 av 21 län syns en minskning.

I Kronoberg minskade anmälningarna mest, 65 procent, jämfört med 2018. Där anmäldes 288 hektar för avverkning. I endas två län, Gotland och Södermanland, ökade anmälda arealer för december jämfört med samma månad 2018. Orsaken är troligtvis angrepp av granbarkborre.

 

 

Publicerad:
 • Timbersports startar säsongen igen

  Kategorier: Stihl Timbersports
  Timbersports, där man tävlar i olika grenar av skogshuggning, har beslutat att återuppta aktiviteterna som stoppats av pandemin. Säsongen startar den 10 augusti.
 • Annons
 • Insamling ska skydda skog genom uppköp

  Miljöpartistiska riksdagsledamoten Rebecka Le Moine har startat en insamling för att köpa upp skog med syfte att skydda den från brukande. 
 • Bra vårförsäljning i bygghandeln

  Det blev ett lysande andra kvartal för byggmaterialhandeln som har sin viktigaste försäljningsperiod under vår och försommar.
 • Annons
 • Många ekorrar sjuka av parasit

  Kategorier: ekorre, Cryptosporidier
  Mer än var tredje ekorre kan vara smittad av parasiten Cryptosporidier, visar ny forskning. Smittan kan orsaka kraftiga diarréer även hos människor.
 • Virkespriserna sjönk i juli

  Priserna på massaved och sågtimmer sjönk i södra och mellersta Sverige i juli, visar Virkesbörsens sammanställning. 
 • Annons