Angrepp från röd tallstekel minskar

Bild för Gäst Written by Gäst (ej verifierad) On the
För tredje året i rad har Skogsstyrelsen inventerat förekomsten av den röda tallstekelns ägg i östra Götaland. Färre levande ägg talar för att skadorna på tall kommer att minska rejält enligt Skogsstyrelsens bedömning.

– Vi uppskattar att det i år är endast inom cirka 4 mils radie från Vimmerby som det finns en förhöjd risk att tallstekeln kaläter tall, men även där finns det färre levande ägg än vad som fanns i fjol, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Annons
Annons

Tallstekelns ägg övervintrar instuckna i sidorna på tallbarren, där de sitter i långa rader. När vårvärmen kommer kläcks äggen. Årets inventering visar att andelen ägg som skadats av insekter och fåglar har ökat, särskilt i södra delen av det inventerade området.

– Till de skogsägare som trots allt kan komma att få tallar angripna, så vill vi understryka att även om det ser dramatiskt ut när tallarna angrips, så är det ingen fara för tallen i sig. Det växer ut nya barr under sommaren, säger Gunnar Isacsson, ekolog på Skogsstyrelsen.

Se karta över berörda områden på Skogsstyrelsens hemsida

Källa: Skogsstyrelsen

Publicerad:
 • Ekprojekt kan söka pengar

  Kategorier: ekskötsel, ekskogsbruk
  Nu finns chans för såväl forskare som privatpersoner att söka anslag för ekprojekt.
 • Annons
 • Nordiskt skogsbruk har långt kvar till jämställdhet

  Det nordiska skogsbruket är i behov av arbetskraft men missar en stor outnyttjad resurs, nämligen kvinnorna. Av maskinförarna i Norden är endast några få procent kvinnor, enligt en ny rapport.
 • Anders Ekstrand

  ”Sätt en surrande skogslönn”

  På våren brukar mina stora lönnar surra så högt att det hörs in i sovrummet. Tusentals humlor söker nektar i pollen, ofta i sällskap med övervintrade fjärilar, berättar Anders Ekstrand i Sista ordet.
 • Annons
 • Staten ger pengar till omarrondering

  Kategorier: omarrondering, Skogsägare
  Regeringen vill skjuta till pengar till omarronderingen av splittrad skogs- och jordbruksmark i Dalarna.
 • Rekordmånga skogsstudenter i höst

  Den här hösten har rekordmånga börjat studera skog hos Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. 
 • Annons