Andra svärmningen inledd

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Barkborreangripen granskog. Foto: Skogsstyrelsen.
Nu svärmar andra generationen granbarkborrar i södra Sverige, enligt Skogsstyrelsens svärmningsövervakning. Det innebär att risken ökar betydligt för nya angrepp på redan hårt drabbad granskog.
De senaste veckorna har barkborrar med ljusare färg fångats i fällorna. Det handlar om insekter som just lämnat  yngelplatsen och börjat svärma. 
– Tyvärr har vi de senaste veckorna haft andra generationens granbarkborrar i våra fällor och den senaste tidens varma och torra väder gynnar skadeinsekten. Vi kan förvänta oss en ny våg av angrepp och därför uppmanar vi återigen skogsägare i de drabbade områdena att inventera sin skog, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.
Den ökade svärmningsaktiviteten senaste veckorna är sannolikt en blandning av både första och andra generationen granbarkborrar. Svärmning finns nu i princip inrapporterat från samtliga län i landets södra delar. Innan den varma sommaren 2018, då populationen exploderade på allvar, var det mer ovanligt med en andra generation granbarkborrar, uppger myndigheten.
Sveriges Lantbruksuniversitet kommer på uppdrag av Skogsstyrelsen att göra en inventering av sommarens skador senare i höst
 
 
Råd till skogsägare:
 • Ut i skogen och leta efter nya angrepp.
 • Titta även efter angrepp från tidigare i våras. De har börjat skifta färg och blir lättare att upptäcka på håll.
 • Ta ut angripna träd så fort som möjligt och se till att så mycket bark som möjligt följer med ut ur skogen
 • Leta främst i närheten av tidigare angripen skog, där det finns färska vindfällen och i så kallade riskbestånd (det vill säga äldre granskog). Ju tidigare du upptäcker och åtgärdar angrepp, desto större virkesvärde går att rädda och bekämpningen blir effektivare. Källa: Skogsstyrelsen och samverkansprojektet Stoppa borrarna
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Färre återväxtkontroller i år

  Skogsstyrelsen meddelar att de som följd av minskad budget kommer att utföra färre kontroller av såväl skogsåterväxt som biotopskydd.
 • Annons
 • Holmen investerar i byggträ

  Holmen investerar i sina sågverk för att öka såväl volymer som förädling av byggprodukter.
 • Skogspodden möter Göran Örlander

  I  avsnitt 95 samtalar Skogspodden med Göran Örlander om bland annat askåterföring och gödsling. 
 • Annons
 • Matrisfub ges extra tid

  Biometria kan ge dispens för fortsatt användning av så kallad matrisfub fram till i sommar. Dispensen gäller sågverk som är på väg, men inte hunnit slutföra, bytet av mätmetod.
 • Fortsatt få nya områdesskydd

  Bildandet av formellt skyddade skogar var fortsatt rekordlågt under förra året, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons