Andra generationen poppel växer bättre än den första

20 september Andra generationen poppel, som tillkommit genom självföryngring, slog den första planterade generationen i tillväxt, visar ett försök.

Andra generationen poppel växer bättre än den första
Genrebild, poppel.

Det är SLU Skog i Alnarp som utvärderat ett gallringsförsök som pågått i 18 växtsäsonger. Försöket inleddes i en sju år gammal poppelodling som stod inför en gallring. Vad man visste genom markägaren var att första generationen planterats och vid avverkning efter bara 14 år gett en lysande affär som massa- och bränsleved. Medeltillväxten var 27,6 kubikmeter per hektar och år.

Men frågan var hur det skulle gå för andra generationen, som självföryngrats genom stubbskott. Någon kunskap om gallring av den här typen av skogar fanns inte.

Forskarna delade in försöket i fyra grupper.: en orörd yta med 6 000 stammar per hektar, en lätt gallrad yta med 3 000 stammar per hektar, en medelhård gallring där man lämnade ett skott per stubbe vilket innebar 1 100 stammar per hektar samt, till sist, en hård gallring 

Nu har försöket utvärderats och gett förvånande resultat enligt postdoktor Tetiana Svystun. Skillnaden är nämligen liten mellan de olika gallringarna – och tillväxten bättre än hos tidigare generation.

Även den orörda ytan har gett en hög produktion, varav en betydande andel i dimensioner för massaved, säger hon i ett nyhetsbrev från SLU i Alnarp.

Medeltillväxten på den mellanhårt gallrade ytan 39 kubikmeter per hektar och år, inklusive bortgallrat virke och lite död ved. Det är väsentligt mycket bättre än första generationen, uppger Tetiana Svystun och fortsätter:

– Den hårdast gallrade ytan har minst tillväxt men där är å andra sidan stammarna grövre, omkring 40 centimeter

Andra generationen poppel har också varit mer förskonade från betesskador, endast lätta skador förekommer, trots att området är ostängslat.

Det 20 år gamla beståndet är nu färdigt för slutavverkning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb