Alminventering på Gotland i sommar

29 juni 2020 I sommar ska Sveriges lantbruksuniversitet inventera almar på Gotland. Syftet är att bekämpa almsjukan.

Alminventering på Gotland i sommar

Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren eller via rötterna. För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna huggas och destrueras under vinterhalvåret. Under sommaren 2020 genomförs en översiktlig inventering av almförekomst på Gotland, skriver SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.

”På utvalda provytor i lövskog mäter vi in alla almar, både levande och döda, och anger diameter samt sjukdomssymptom”, berättar Sören Wulff, som är projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Inventeringen är ett uppdrag från Naturvårdsverket och fältarbetet utförs av två inventerare under sex veckor med start den 6:e juli. Uppgifterna kommer även att användas av Skogsstyrelsen i ett projekt där man tar artificiell intelligens till hjälp för att bekämpa skogsskador.

Vid SLU görs regelbundet regionala inventeringar för att skogsskador ska kunna åtgärdas.

Under hösten 2020 kommer universitetet dessutom att inventera granbrakborreskador i Götaland och Svealand (exklusive Gotland och Dalarna) på uppdrag av Skogsstyrelsen.

”Aktuella data om skador av granbarkborre på dessa ytor möjliggör ny forskning kring hur olika typer av skog drabbas av angrepp av granbarkborre”, säger professor Martin Schroeder som forskar om granbarkborrens populationsdynamik vid institutionen för ekologi vid SLU.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Teodor är ny vd inom Moelven
SkogsJobb