Alminventering på Gotland i sommar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Almlöv. Foto: David Stephansson.
I sommar ska Sveriges lantbruksuniversitet inventera almar på Gotland. Syftet är att bekämpa almsjukan.

Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren eller via rötterna. För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna huggas och destrueras under vinterhalvåret. Under sommaren 2020 genomförs en översiktlig inventering av almförekomst på Gotland, skriver SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

”På utvalda provytor i lövskog mäter vi in alla almar, både levande och döda, och anger diameter samt sjukdomssymptom”, berättar Sören Wulff, som är projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Inventeringen är ett uppdrag från Naturvårdsverket och fältarbetet utförs av två inventerare under sex veckor med start den 6:e juli. Uppgifterna kommer även att användas av Skogsstyrelsen i ett projekt där man tar artificiell intelligens till hjälp för att bekämpa skogsskador.

Vid SLU görs regelbundet regionala inventeringar för att skogsskador ska kunna åtgärdas.

Under hösten 2020 kommer universitetet dessutom att inventera granbrakborreskador i Götaland och Svealand (exklusive Gotland och Dalarna) på uppdrag av Skogsstyrelsen.

”Aktuella data om skador av granbarkborre på dessa ytor möjliggör ny forskning kring hur olika typer av skog drabbas av angrepp av granbarkborre”, säger professor Martin Schroeder som forskar om granbarkborrens populationsdynamik vid institutionen för ekologi vid SLU.

 

 

Publicerad:
 • Kraftigt resultatfall för Södra

  Kategorier: Södra
  Lägre priser på avsalumassa tyngde Södras kvartalsresultat. Detta trots högre leveransvolymer av huvudprodukterna jämfört med i fjol.
 • Annons
 • Ungskogsröjning ökar

  Allt större areal sköts i den brukade skogen. Det gäller framför allt genom röjning. Plantering ökar också, men knappast med contortatall som dalar i popularitet.
 • Mikael Lundberg

  ”Välkomna unga till jaktlaget”

  Genom att bli ännu bättre på att ha ett tillåtande och vänligt klimat ska vi locka unga till jaktlaget, berättar Mikael Lundberg i Sista ordet.
 • Annons
 • Mellanskog vill vinstdela 36 miljoner

  Mellanskogs styrelse föreslår en vinstutdelning till medlemmarna på närmare 36 miljoner kronor.
 • Barkborre bekämpas bäst sommartid

  Kategorier: granbarkborre, skogsskador
  Att bekämpa granbarkborrar med den så kallade sök- och plockmetoden kan inte rekommenderas under vinterhalvåret, enligt Skogsstyrelsen.
 • Annons