Alminventering på Gotland i sommar

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Almlöv. Foto: David Stephansson.
I sommar ska Sveriges lantbruksuniversitet inventera almar på Gotland. Syftet är att bekämpa almsjukan.

Almsjukan är en mycket allvarlig svampsjukdom som sprids med almsplintborren eller via rötterna. För att kunna bekämpa almsjuka inventeras och markeras sjuka träd på sommaren för att kunna huggas och destrueras under vinterhalvåret. Under sommaren 2020 genomförs en översiktlig inventering av almförekomst på Gotland, skriver SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

”På utvalda provytor i lövskog mäter vi in alla almar, både levande och döda, och anger diameter samt sjukdomssymptom”, berättar Sören Wulff, som är projektledare vid institutionen för skoglig resurshushållning vid SLU i Umeå.

Inventeringen är ett uppdrag från Naturvårdsverket och fältarbetet utförs av två inventerare under sex veckor med start den 6:e juli. Uppgifterna kommer även att användas av Skogsstyrelsen i ett projekt där man tar artificiell intelligens till hjälp för att bekämpa skogsskador.

Vid SLU görs regelbundet regionala inventeringar för att skogsskador ska kunna åtgärdas.

Under hösten 2020 kommer universitetet dessutom att inventera granbrakborreskador i Götaland och Svealand (exklusive Gotland och Dalarna) på uppdrag av Skogsstyrelsen.

”Aktuella data om skador av granbarkborre på dessa ytor möjliggör ny forskning kring hur olika typer av skog drabbas av angrepp av granbarkborre”, säger professor Martin Schroeder som forskar om granbarkborrens populationsdynamik vid institutionen för ekologi vid SLU.

 

 

Publicerad:
 • Ringbarkad ek

  Utdragen död mångas bröd

  RINGBARKA. Död ved är ju bra för mångfalden, men en del död ved är ännu bättre än annan. Ringbarkade träd som torkar långsamt står längre innan de faller och gynnar många arter.
 • Annons
 • Jacob Edlund

  Matriser ska bort

  VIRKESMÄTNING. Metoden för uträkning av virkesvolymer via matris är inte tillräckligt bra. Nu ska matriserna bort, men det tar två år innan Biometrias nya regler blir ett krav på virkes­köparna.
 • Granbarkborreangripen skog

  Fyrdubblad premie och trixande

  Borre, brand och blåst ökar risken för skogs­skador – och vikten av bra försäkringsskydd. Möt skogs­ägarna som fick chockhöjd premie och bytte bolag, en annan som fick en faktura i stället för ersättning för stormskadorna samt ett försäkringsbolag som vill arbeta förebyggande.
 • Annons
 • Granvägg

  Goda granar och brunsås

  Kategorier: skogens mat, recept
  I temat Skogens mat kan du läsa om skoglig restaurangmat, maskinförarnas lunchlådor samt få en massa tips om goda granar och andra delikatesser.
 • Så förändras virkespriserna i ditt län

  Virkespriserna, det skogsägare får betalt när de avverkar eller gallrar sin skog, sjönk på bred front i juni. Virkesbörsens har sammanställt en lista som visar prisförändringarna län för län.
 • Annons