Allt yngre skogar slutavverkas

3 december 2015 Efter ett flitigt skogsvårds- och förädlingsarbete finns i dag mer skog än någonsin. Den befarade virkessvackan kommer inte att uppstå. Däremot har det skapats en ålderssvacka- slutavverkning sker vid en allt lägre ålder.

Allt yngre skogar slutavverkas

Det blev ingen virkessvacka, som många fruktat sedan 1970-talet. Virkesförrådet är istället större än någonsin. Däremot sjunker åldern för slutavverkning dramatiskt. Om avverkningen ska fortsätta på dagens nivåer måste skogsvårdslagen moderniseras, skriver Danske bank i nyhetsbrevet Skog & Ekonomi.

Genom sänkning av slutåldrarna så sjunker även trädens medeldiameter, men den är förhållandevis marginell, visar beräkningar från Skogsstyrelsen.

En rundfrågning till ledande personer inom skogssektorn visar god medvetenhet om den sjunkande slutavverkningsåldern.

– Att slutåldern minskar framåt är naturligt och en konsekvens av långvarigt god skogsskötsel och snabbare etablering vid föryngringarna  och en högre tillväxt i bestånden. Vi ser redan nu en trend mot lägre åldrar i slutavverkningarna vi utför. Det ger vanligtvis en högre timmerandel då rötandelen är lägre  i de yngre bestånden. Och avverkningskostnaden kan till och med bli lägre på grund av mindre diameterspridning, säger Håkan Larsson, skogsdirektör Södra, till nyhetsbrevet.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb