Allt ljusare för Mellanskog

1 mars 2007 Efter ett tufft stormår 2005 har Mellanskog rest sig och redovisar ett rörelseresultat på 13,5 miljoner kronor för år 2006 (6,7 miljoner kronor 2005).

Förbättringen beror på ökade virkesvolymer men också på kostnadsbesparingar och bättre virkesflöde.
s
Höjda priser för sågtimmer och massaved ledde till högre virkesvolym, även om den långa och blöta hösten bidrog till att man inte riktigt nådde budget. Under året mättes 4 931 000 m3fub in vid industri.

Mellanskog ser ljust på framtiden. Konjunkturen för sågade trävaror är mycket stark och för de flesta massa- och pappersprodukter är efterfrågan god. Prognosen med hög efterfrågan på virke stärks av energisektorns behov av råvara. Utvecklingen talar för att skogsägarnas lönsamhet vid skötselåtgärder i unga bestånd kommer att förbättras.

Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb