Allt färre plantor har kemiskt skydd

13 mars 2018 Antalet skogsplantor som behandlats med kemiska bekämpningsmedel har minskat med 75 procent sedan 2010, enligt statistik från Svenska FSC.

Allt färre plantor har kemiskt skydd

Den nya statistiken visar kemikalieanvändningen under åren 2010 till 2017. 

Enligt FSC:s regler för skogsbruk får kemiska bekämpningsmedel inte användas i skogen. Men certifierade markägare kan söka dispens från reglerna. Syftet har då varit  att minska andelen snytbaggeskador på nyplanteringar med hjälp av kemikalier. Men markägaren måste  samtidigt visa att de arbetar för att hitta alternativ samt att de har en tidsplan för att helt fasa ut kemikalieanvändningen.

Enligt FSC:s prognos kommer de certifierade markägarna helt sluta använda kemiskt behandlade plantor till år 2021.

– Minskningen av kemiskt behandlade plantor har gått fort sedan 2010, men att nå nollstrecket är svårare. Det finns några typer av plantor där utvecklingen för att hitta effektiva mekaniska skydd fortfarande pågår, säger Henrik von Stedingk, i ett pressmeddelande från Svenska FSC.

Enligt storskogsbrukets egna prognoser kommer 2018 att vara sista året för kemikaliebehandlade plantor. För de mindre skogsägarna uppskattas slutåret till 2020. Att det går långsammare för småskogsbruket beror på att det är många enskilda markägare som behöver införa rutiner för kemikaliefritt skogsbruk.

”När nya skogsägare har anslutit sig till certifieringen har vi också accepterat en något längre utfasningsperiod” skriver FSC i pressmeddelandet. 

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin
Södra
SkogsJobb