Allmänhetens okunskap bakom bränder

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: MSB.
Det är cirka 2 000- 3 000 brandtillbud i skog och mark varje år och det är inte skogsbruket som slarvar, poängterar Brandskyddsföreningen. Okunskap hos allmänheten är boven i dramat.

Efter de förödande skogsbränderna 2014 och 2018 har kunskapen om såväl brandförebyggande som släckning blivit mycket bättre hos räddningstjänst och skogsbruk. Inför sommaren har dessutom MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och skogsnäringen höjt sin beredskap. Det gäller även de lokala räddningstjänsterna som samverkar för att täcka in glesbygdsområden.

Annons
Annons

Men nu måste även allmänheten förstå riskerna, skriver Brandskyddsföreningen i ett pressmeddelande.
Det är särskilt angeläget eftersom vi står inför  ytterligare en coronasommar när vi uppmuntras att umgås och laga mat utomhus. Då uppstår många bränder på grund av okunskap.
– Vi vet att många bränder uppstår till exempel efter avslutad grillning och att engångsgrillar är en vanlig bov i dramat. De kan bli mycket varma och ställer man en engångsgrill i gräset kan det lätt ta eld. Men en brand i skog och mark kan startas av flera orsaker som cigarettfimpar och trasiga flaskor, det vill säga risken för brännglaseffekt, säger Lars Brodin, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.
Tack var den svenska allemansrätten kan alla röra sig fritt i naturen, men med den kommer också ansvar och skyldigheter. 
– Det finns en skyldighet för alla att veta vad som kan orsaka en skogsbrand och hur man undviker den. Man bör också komma ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om riktlinjerna följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands, tillägger Lars Brodin.
Det vore också en fördel om de som säljer engångsgrillar kunde ge köparen några enkla förhållningsregler och kanske också referera till appen ”Brandrisk Ute, skriver Brandskyddsföreningen. I appen kan man få reda på brandrisken i sitt område, om det råder eldningsförbud och få råd och information om brandskydd.
 
Tips och råd
- För appen ”Brandrisk Ute”, se: www.msb.se
- Ta också gärna del av Brandskyddsföreningen Goda råd-blad ” Skydda hus i samband med gräs-, mark- och skogsbränder", se: www.brandskyddsforeningen.se
- Läs också våra tips på hur du grillar säkert, se: grilla säkert i sommar
Publicerad:
 • Fortsatt försämrad lönsamhet i skogsbruket

  Skogsbrukets lönsamhet fortsatte att falla under fjolåret, visar Skogsbruksindex.
 • Annons
 • Avverkningskostnad når Gudrun-nivå

  Kostnaderna för att föryngringsavverka fortsätter att öka. Inte sedan efter stormen Gudrun 2005 har de varit lika höga, enligt uppgifter från Skogsstyrelsen och Skogforsk.
 • Nu ska sågspånsolja bli bensin

  Kategorier: biobränslen, pyrolys
  Framställning av bioolja från sågspån tar nästa steg. Nu ska tusentals ton olja processas till bensin.
 • Annons
 • Norra Skog delar ut en halv miljard

  Kategorier: Norra Skog
  Skogsägarföreningen Norra Skogs 27 000 medlemmar får dela på en halv miljard kronor i vinstdelning.
 • ”Enskild skogsägare ska inte bära kostnaden för artskydd”

  SKOGENdebatt. Nej LRF, artskyddsutredningen säger inte att det är den enskilda markägaren som ensam ska ta ekonomiskt ansvar för att bevara naturvärden. Det skriver Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige, i en slutreplik.
 • Annons