Allmänheten kan överklaga avverkningsplaner

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild. Foto: Karin Bernle, SKOGENbild.
Skogsstyrelsen såg inga hinder med avverkningsanmälningarna. Men det gjorde Föreningen Skydda Skogen som tog saken till domstol. Domen blev att avverkningarna ska pausas, rapporterar DN.
Skydda Skogen hittade fridlysta och rödlistade arter i områdena för SCA:s fyra planerade avverkningar. De fann tretåig hackspett, tjäder, dofttickor, knärrot, brudsporre och spindelblomster. Fynden meddelades Skogsstyrelsen under den tidsperiod på sex veckor som myndigheten har att ta ställning till avverkningsanmälningar. Men inga åtgärder togs. Då anmälde Skydda skogen avverkningsplanerna till mark- och mildomstolen.I deras dom beslutas nu att avverkningarna ska pausas tills Skogsstyrelsen granskat ärendena på nytt.
Det är välkommet, väntat och i linje med gällande miljölagstiftning, anser Lina Burnelius, internationell koordinator, hos Skydda Skogen.
”Domen visar att Skogsstyrelsens beslut att inte vidta några åtgärder är ett överklagbart beslut”, säger hon vidare.
 
DOMEN ÖVERKLAGAS
Skogsstyrelsen å sin sida medger att de missat i sin rutin gällande artskyddet och begär att de ska få handlägga ärendena på nytt.
SCA kommer att överklaga domen. Att miljöorganisationer hör av sig till bolaget för att upplysa om artfynd på platser för planerade avverkningar är inte ovanligt. Men det här tillvägagångssättet är något nytt, enligt SCA:s informationsdirektör Björn Lyngfelt.
– Det som sker den här gången är att Skydda Skogen egentligen inte klagar på oss utan på Skogsstyrelsen om att de inte tagit något myndighetsbeslut. Domstolen anser att Skogsstyrelsen gjort fel. Här införs en ny rättsordning som vi inte vet vart den tar vägen, säger han till DN.
Publicerad:
Bild för Karin Lepikko
Karin Lepikko
Reporter
 • Trävaruexport i särklass under pandemiåret

  Exportvärdet för svenska trävaror ökade med elva procent medan den totala varuexporten minskade med sex procent under 2020, enligt Skogsindustrierna.
 • Annons
 • ”Det är skillnad mellan skog och virke”

  Kategorier: SKOGENdebatt, Leif Öster
  SKOGENdebatt. I skogsnäringens stora PR-kampanj påstås att vi har dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan. Det är ett vilseledande budskap, anser skogsbrukare och turistföretagare Leif Öster.
 • Många vill gå skogsutbildning

  Intresset för skogliga utbildningar är rekordstort, enligt såväl Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp som Ryssbygymnasiet utanför Växjö.
 • Annons
 • Virkesrik vinteravverkning i Skogspodden

  Nu är avsnitt 76 av Skogspodden ute. Där pratar man om en vinteravverkning som överraskade.
 • Historiskt resultat för Vida

  Kategorier: Vidas resultat 2020
  God efterfrågan på sågade trävaror gjorde 2020 till ett rekordår för Vidakoncernen.
 • Annons