Alla skogsentreprenörer kan få rådgivning

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under coronakrisen håller branschorganisationen Skogsentreprenörerna sin företagsrådgivning öppen för alla, oavsett om man är medlem eller inte.

Situationen Sverige står inför i detta nu är extraordinär och vi behöver var och en ta ett stort ansvar, både som medmänniskor i civilsamhället och som fackmän i vår del av näringslivet, skriver Skogsentreprenörerna i ett pressmeddelande.

Annons
Annons

”Det är vårt ansvar att hjälpa landets skogsentreprenörer, även om det än så länge är omöjligt att överblicka skogsnäringens konsekvenser av pandemin”, säger Skogsentreprenörernas vd Anna Furness.

Som egenföretagare är man ensam redan i det vanliga livet, och man ska inte behöva vara ensam nu, fortsätter hon.

”Därför ska man även som icke medlem kunna vända sig till Skogsentreprenörernas företagsrådgivare med de frågor man ställs inför". 

Läget just nu, enligt Skogsentreprenörerna, är att skogsvårdsföretagen som utför plantering och röjning redan påverkats mycket. Bland annat råder stor osäkerhet om hur många av ordinarie röjare och plantörer som vill, får och kan arbeta i skogen under den här säsongen.

”På rundvirkessidan förbereder vi oss för den befarade allmänna nedgången i konjunkturen och konsekvenserna för våra medlemmar”, säger Anna Furness.

Publicerad:
 • SKOGEN nummer 3 ute nu

  Kategorier: Tidningen SKOGEN
  SKOGEN har lämnat tryckeriet men det kan bli väntan i några dagar till innan nummer 3 dimper ner i din brevlåda. Vi räknar med att den når dig i slutet av denna vecka. Anledningen är transportförseningar i coronakrisens spår. Möjligen kan liknande problem uppstå i några kommande nummer. Vi beklagar!
 • Annons
 • Regeringen jobbsatsar på skogen

  Kategorier: skogsjobb, Naturnära jobb
  Regeringen lägger 150 miljoner kronor på jobbskapande åtgärder inom skogs- och naturvård. Tanken är att lindra de ekonomiska effekterna av coronaviruset.
 • Skogsstyrelsen ser över sin hänsynsuppföljning

  Skogsstyrelsen är missnöjd med sin egen uppföljningsmetod för hur miljöhänsyn tas vid avverkningar. Under året ska en ny metod utvecklas.
 • Annons
 • Ny FSC-standard senareläggs

  Kategorier: FSC Sverige, FSC-standard
  Skogscertifieringsorganet FSC Sverige flyttar fram startdatum för sin nya skogsbruksstandard till den första september. Ytterligare förskjutningar kan bli aktuella om coronakrisen blir långvarig.
 • Domar om nyckelbiotoper överklagas

  Skogsstyrelsen överklagar de domar som anser att markägare ska kunna överklaga nyckelbiotopsregistreringar.
 • Annons