Alla ser dig

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
En indignerad medborgare i Sverige sitter vid sin dator och skriver sitt hjärtas mening om hur han tänker kringgå EU:s löjliga miljökrav. Han har registrerat sig som ”Born free” och skickar iväg kommentaren med ett rejält tryck på musen.

Bengt Ek chefredaktör och ansvarig utgivareEn EU-anställd, som jobbar hemifrån Finland i dag och kunnat sparka av sig skorna, läser igenom det nästan färdiga förslaget om ”skälig aktsamhet i vissa delar av de areella näringarna”. Det där nytillkomna kommatecknet har skärpt betydelsen av texten på ett olyckligt sätt, tänker hon.

Annons
Annons

En ung kvinna i Indien kontrollerar om en kandidat kunde passa som anställd åt ett miljöorienterat tyskt företag. Med hjälp av Facebook, Twitter, Linkedin och några andra sociala medier spårar hon honom till signaturen ”Born free” och ett antal webbinlägg som ser rätt obskyra ut, åtminstone översatta till knagglig Google-engelska. Personundersökningen får ta en timme, så översättningen får bara duga. Han hamnar i stora högen…
 
Tre starka globala trender på väg att krocka: Vi människor viker ut oss själva på nätet. Lagstiftning – och media – nöjer sig inte med laglydnad utan kräver moraliskt leverne. Företagen har lärt sig gräva i den guldgruva av information som finns på nätet.
 
Ridån håller på att öppnas för våra liv och vårt agerande. Och många vill glutta. Nyligen var det Stora Enso som ertappades med inblandning i barnarbete, och Sveaskogs avverkade gamla tallar som avbildades på Naturskyddsföreningens skogsblogg. Utvecklingen pekar mot att även enskilda skogsägare snart kommer i blickpunkten. Det är inte bara Skogsstyrelsen som har tillgång till satellitbilder och fastighetskartor längre. Snart ligger kanske just dina körskador eller stubbar av gammeltallar som bilder på Google Earth, även om du bara råkar vara en liten skogsägare.
 
Samtidigt har EU:s timmerförordning fört in moralargumentet i skogslagstiftningen: Du ska göra så gott du kan för att undvika olagligt virke. Ökad inblick, krav på moral, inte bara laglydnad. Det kan bli jobbigt på nya sätt att dra på sig djupa markskador eller gena förbi naturhänsynen – när alla kan kolla, när det är lätt att berätta och när många vill veta.
 
Vi kommer aldrig enas om vad som är ett välskött skogsbruk. Men i informationssamhället kommer de med lägst ambitioner synas mest. Vare sig man gillar det eller inte.
 
Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • ”Slopa biotopregistrering vid avverkningsanmälan”

  Skogsstyrelsen vill sluta registrera nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar. Det framgår av ett förslag som idag går ut på remiss.
 • Annons
 • Virkesupplägg, björk

  Ny fond investerar i Baltikum

  FINANS. Det är ont om skogs­fonder, konstaterade SKOGEN i ett temanummer om investeringar förra året. Men tidigare i somras börsnoterades svenskförvaltade Skogsfond Baltikum. 
 • ”Rangliga plantor blir fin skog med tiden”

  Kategorier: debatt, Peter Engblom
  SKOGENdebatt. Vi håller med skogsägarna om att levererade plantor inte var i fullgott skick,  men vi bedömer att de kommer att ge fin skog med tiden. Det skriver Peter Engblom från SCA Skog Norrplant i en replik.
 • Annons
 • Tv-spelskontroll styr skotare på distans

  Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan köras med fjärrstyrning. Som ett första steg styrs den på distans med en tv-spelskontroll.
 • Artificiell intelligens tar upp kampen mot barkborren

  Med hjälp av artificiell intelligens ska kartor tas fram som visar var risken för angrepp av granbarkborre är som störst. Kartorna kommer att finnas på Skogsstyrelsens webbplats i början av nästa år.
 • Annons