All skyddad natur på webb-karta

24 maj 2007 Vet du vilken skog som är skyddad i ditt område? Kartverktyget "Skyddad natur" visar upp landets nyckelbiotoper, biotopskydd, naturreservat och andra skyddade områden.

Det är Naturvårdsverket som presenterar informationen, som också innehåller Natura 2000, sumpskogar, fjällnära skog och riksintresen för friluftsliv.

Kartverktyget är till för dig som arbetar med naturvårdsfrågor och fysisk planering eller på annat sätt är intresserad av informationen, skriver Naturvårdsverket. Webbplatsen ger dig i många fall även tillgång till de beslutshandlingar som hör till ett område.

Hitta din skog »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb