Älgtrubbel i Massachusetts

23 februari 2007 USA. Vissa är glada att den är över, andra kan nätt och jämnt bärga sig till nästa höst. Vad man än tycker så berör älgjakten många. I Massachusetts kanske man i framtiden behöver älgjaktskonsulter från Sverige?

Med invandringen till USA under 1600-talet höggs stora arealer skogsmark upp. I New England försvann 70 % av den beskogade arealen. Tillsammans med skogen försvann också en rad arter. Allt eftersom skogen nu tar tillbaka mark som lämnats då befolkningen rört sig in mot städerna så återvänder även viltet. Älgen är en de arter som gör comeback, från början av åttiotalet har stammen ökat till dryga 1000 djur och för att studera dessa har man startat ett forskningsprojekt där man märker individer samt studerar deras rörelser med hjälp av GPS-mottagare.

I texter som berättar om denna företeelse hittar man snabbt en hel del liknelser med Sverige. Skogsnäringen oroar sig för betesskador och trafikanterna måste lära sig att vara medvetna om faran för kollisioner med viltet.

Samtidigt som andelen skogsmark ökar på landsbygden så växer även städerna vilket leder till en del intressanta möten mellan älg och människa. Som en service till medborgarna erbjuder staten Massachusetts en egen hemsida med älginformation och älghanteringstips, till exempel kan individer som upptäcker en älg i trädgården andas ut då det finns en speciell insatsstyrka, Large Animal Response Team (LART)att ringa.

Läs mer »

Och älgtips »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb