”Älgstammen måste minska – också”

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Matts Bildström, SKOGENbild.
DEBATT. Det finns en del vi håller med om i Svenska Jägareförbundets kampanj Rädda älgen. Men till skillnad från dem anser vi att hjortstammen måste minska för att skogen ska kunna återhämta sig, skriver Skogsstyrelsens viltgrupp.

Sedan några veckor tillbaka pågår Svenska Jägareförbundets kampanj Rädda älgen. Den har fått Skogsstyrelsens viltgrupp att reagera med en debattartikel på myndighetens webbplats.

Annons
Annons

”Även om vi till skillnad från jägarna anser att stammarna av hjortdjur behöver minskas, eftersom betestrycket från älgen på skogens tallar är bedrövligt, finns det faktiskt en hel del vi håller med om i kampanjens mål och argument”, skriver viltgruppen.

De är exempelvis överens med  Svenska Jägareförbundet om att granen brett ut sig på tallens bekostnad men nämner att satsningar görs tillsammans med skogsbruket för ökad tallplantering exempelvis genom projektet Mera tall. Vidare anser de att mer rönn, asp, älg och ek behövs för att minska trycket och att man därför arbetar för en mer varierad skog. 

Dessutom tydliggör myndigheten att älgen fortsatt ska förvaltas lokalt. 

”De jaktsystem som beslutats av riksdagen utgår från ett lokalt engagemang och ansvar från markägare och jägare att nå satta mål både för skogen och älgen. Vi har varken önskan eller möjlighet att riva upp det lokala initiativet”.

Men Skogsstyrelsen betonar att antalet betande hjortdjur måste minskas för att få mer tall, rönn, asp och andra trädslag som viltet tycker om. I dag äter älgar, rådjur, kron- och dovhjort upp växtligheten i ett så tidigt skede i södra Sverige att det inte blir önskad födoresurs. 

Däremot har kampanjen fel när den påstår att Skogsstyrelsen lagt ett utredningsförslag om att halvera älgstammen. Något sådant förslag finns inte. Kort sagt tycker vi älgstammen ska vara så stor att vi når de nationella målen med maximalt fem procent färska skador på ungtall”.

 

LÅNGT TILL MÅLEN

Men det är mycket långt till målen, påpekar debattörerna. Inventeringar (viltbetesinventeringen Äbin) visar att varannan ungtall har betesskador och situationen har försämrats på många håll. 

”I en rapport till regeringen gör vi bedömningen att viltets bete på skogen orsakar förluster i skogsnäringen motsvarande över 7 miljarder kronor. Varje år”.

För att komma till rätta med detta behöver man hjälpas åt. Här är Jägareförbundets kampanj för ensidig. Ansvaret vilar på både markägare och jägare, anser Skogsstyrelsen.

”Att få upp nytt foder till älgen tar tid. Då återstår den snabbaste och mest nödvändiga åtgärden i väntan på att skogen ska återhämta sig. Om en bonde saknar bete till sina kor, är det förstås nödvändigt att minska besättningen. Vi måste rätta munnen efter matsäcken. Först då blir det möjligt att rädda kvar både älg och tall i svenska skogar”,  skriver Christer Kalén, Lars Ingemarson, Anna Marntell, Matts Rolander, Hasse Bengtsson och Jonas Bergkvist i Skogsstyrelsens viltgrupp.

Här kan du läsa artikeln i sin helhet

 

 

Opinion
Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons