Älgkoll med flyg – bra men dyrt

15 oktober 2007 Årliga flyginventeringar är bästa metoden för att uppskatta älgstammens storlek. Men det är också dyraste sättet.

Älgkoll med flyg – bra men dyrt

En kombination av älgobservationer och spillningsinventering ger lika bra resultat som flyginventeringen, men till en tredjedel av kostnaden. Det menar Johan Månsson, SLU i sin avhandling.

Inventeringen bör göras mellan kalvning och jakt för att få ett säkrare underlag för bedömning av lämplig avskjutning. Idag har systemet en svaghet eftersom inventeringen normalt sker i perioden mellan jaktstart och kalvning. Då missar man älgarnas fortplantning, som varierar från år till år.

Läs hela avhandlingen»

Text: Erik Viklund erik@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb