”Älggran” växer dåligt

28 juni 2007 Riskabelt att sätta gran på tallmark.

”Älggran” växer dåligt

Framtidens skogsägare kan få en obehaglig överraskning. På tallmarker som planterats med gran kan granen komma att slås ut om vädret blir varmare och torrare. Många skogsägare har sedan viltexplosionen tvingats göra det farliga bytet av trädslag. SKOGEN har träffat två oroade skogsbrukare.

— Viltet åt upp allting, sen sa skogsvårdsstyrelsen åt mig att plantera om den förstörda tallplanteringen, helst med tall igen. Men på grund av viltet satte jag gran istället. Den växer dåligt nu. Det är som att välja mellan pest och kolera, säger Gilbert Persson från Nybro i Småland.

Många skogsägare, särskilt i södra Sverige, har tröttnat på att lägga kraft och dyra pengar på planteringar som äts upp av älg och rådjur. Det är ofta helt meningslöst. De kan lika gärna elda med pengarna, och frustrationen kan avläsas i statistiken. Andelen tall i Södras plantförsäljning har de senaste 20 åren minskat från 25 till 1 procent. Granen tar över och långsamt förändras landskapet.

Det går inte snabbt men jämfört med idag kommer det vid nästa sekelskifte saknas 29 miljoner kubikmeter tall i Kalmar, Kronoberg, och Jönköpings län. Det är en dramatisk nedgång som sakta kommer att strypa och slutligen stänga många sågverk, som är specialiserade på fura. Men optimisten invänder att det här inte är något problem; istället för tall får vi gran och den växer många gånger bra ändå. Det är rätt — om nu granen uthålligt klarar av att växa på torr mark. Men här är kunskapen dålig, varken forskare eller myndigheter vet något om framtiden. Och många skogsägare kan vittna om olyckliga granar som står och stampar med toppskott korta som lillfingrar.

Läs mer i tidningen.

Tomas: Text: Tomas Lindberg tomas@skogen.se

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb