Älgens hälsa under lupp

10 oktober 2023 Älgstammen minskar och rödlistning diskuteras, frågan är hur älgen egentligen mår. Det ska ett nytt forskningsprojekt ta reda på.

Älgens hälsa under lupp
Foto: Wikimedia Commons.

Siktet är inställt på de fyra nordligaste länen. Anledningen är att det är där, enligt SLU, som älgstammen i genomsnitt minskat med en tredjedel och på sina håll halverats.

 – Minskningen är främst ett resultat av en medveten sänkning av stammen genom jakt, för att försöka minska skogsskadorna. Älgen är inte hotad, men det går inte att fortsätta att skjuta lika många älgar. Nu är det är dags att sätta fokus både på kvantitet och på kvalitet i älgförvaltningen, säger viltforskare Fredrik Widemo, som leder forskningsprojektet vid SLU, i ett pressmeddelande.

Studier har tidigare gjorts i de aktuella länen Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Då har fokus varit på hur älgarna rör sig och hur deras betande påverkar skogens tillväxt och biologiska mångfald. 

– Vi kommer att komplettera den forskning som redan genomförs med studier av älgstammens ålderssammansättning, reproduktion, storlek, vikt, energiresurser och stresshormoner. Samtidigt ska vi genomföra ännu mer detaljerade studier av vad älgarna ätit, säger Fredrik Widemo.

Projektet är ett samarbete mellan SLU, länsstyrelserna i norra Sverige, Svenska jägareförbundet och skogsbolagen.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb