Älgbajs gör inventering billigare

6 november 2007 Flyginventering av älgstammen har hittills varit det säkraste sättet att ta reda på hur många älgar det finns i skogen, men det går lika bra med en blandning av älgobservationer och spillningsinventering. Det blir dessutom billigare.

Med den nya inventeringsmetoden når man samma resultat till en tredjedel av kostnaden för en flyginventering, menar Johan Månsson vid SLU i Grimsö.
Eftersom fortplantningen varierar från år till år får vi också ett säkrare underlag om man inventerar mellan kalvning och jakt. Idag beräknar vi oftast älgstammens storlek med inventeringar som görs mellan jaktstart och kalvning.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb