FORSKNING.

Älg tåligare än apa

21 januari 2020 Skogslevande djur på höga latituder i till exempel Sverige är mindre känsliga för störning från skogsavverkning än djur i tropiska skogar.

Det visar en studie som publiceras i Science, berättar SR Vetenskapsradion. I den har man jämfört hur 4 500 skogslevande djur reagerar på avverkning. Andelen känsliga arter var tre gånger så hög i de tropiska skogarnas relativt stabila ekosystem, jämfört med norra halvklotets barrträdsbälte.

Gibbon.
Foto: Carine06/CC BY-SA 2.0Tropikskogens ekosystem har utvecklats utan stora yttre störningar. Avverkning i en regnskog kan därför bli förödande för många arter som kanske inte har någon strategi för att hantera till exempel ändrade ljus- och fuktförhållanden.

Arterna på nordligare bredd­grader har däremot tvingats anpassa sig till stormar, skogsbränder och nedisning som förändrar skogslandskapet ­kraftigt.

SKOGEN 12/2019

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb