VILTBETE.

Älg får smaka ris

19 september 2016 Tallris kan hålla älgen borta från plantorna. Försök antyder att det kan fungera och vara lönsamt under rätt omständigheter.

Älg får smaka ris

Lars EdeniusLars EdeniusFör att hålla älgar ute ur tallföryngringarna har SLU och Sveaskog samarbetat i ett projekt där man har lagt upp tallris som viltfoder i stället för att köra på det. Tanken är att styra bort älgarna från de ställen man inte vill ha dem. I gallrings- och avverkningsföryngringar gör de ingen skada.
– Vi har risseparerat i slutavverkningar och gallringar och skapat högar med tall- och granris. För att älgen lättare ska komma åt tallriset har vi lagt det överst, säger Lars Edenius på institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i Umeå.

Rissepareringen har testats på ­flera ställen från Småland till Norrbotten. I snitt ökade det till­gäng­liga fodret med 20 procent jämfört med om man behandlar riset på vanligt sätt. Om detta införs storskaligt blir det mycket älg­foder. Det rör sig om stora ytor där upp till en procent av skogsmarken avverkas varje år.
– Vi såg också en viss tendens till att älgen betade mer i de risseparerade bestånden, men inte så mycket mer som vi trott. Det som slog ­igenom mest i våra studier var att bestånd som huggits tidigt på säsongen – senhöst till tidig ­vinter – var mer utnyttjade än de som avverkats sent på vintern, säger Lars Edenius. 
Det visar att det kan ta lite tid för älgarna att hitta bestånden med rishögar, men när de väl är där stannar de ganska länge. 
– Vi såg även att riset var mer utnyttjat i gallringshuggning än i föryngringsavverkningar. 
Vi tror det beror på att det är det en kombination med skydd och mycket mat just i gallringsföryngring.

Om älgstammen ökar för att det blivit mer mat totalt sett i landskapet har man gjort fel. Då ­måste man reglera den genom jakt. 
Enligt Sveaskogs beräkningar ökade kost­naderna när man separerade ut tallris i bland­skog med tall, gran och löv, men i trädslagsrena tall­bestånd blev det inte dyrare. 
– Projektet visar att man kan minska betes­skadorna med ganska enkla medel. Ska man utvärdera försöket riktigt seriöst bör man göra det i många bestånd och se om betes­trycket minskar i om­givande ung­skogsbestånd, säger Lars Edenius.

GÖR SÅ HÄR
• Gör i ordning högar från slutet av oktober till december. Riset är färskvara. Älgarna ska äta det samma vinter, sedan blir det grot. 
• Ju högre hög, desto bättre. Mycket av den försvinner under snön. Det bästa är om toppen sticker upp över snön. Res ­topparna mot stenar eller stubbar så att de ser ut som träd. 
• Älgarna föredrar toppar framför grenar. 
• Använd fantasin för att göra tallriset mer tillgängligt. 

SKOGEN 8/2016

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb