Aktivt skogsbruk gynnar klimatet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion i skogen. På sikt ger det högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter, enligt ett nytt forskningsprojekt.

Forskarna jämförde klimateffekten mellan olika skötselalternativ. Det ena gick ut på att öka lagringen av kol i skogen genom att skydda större arealer från skogsbruk. Det andra alternativet var att öka skogsproduktionen och samtidigt ge ökade möjligheter till substitution av fossila material och bränslen. Beräkningarna gjordes i förhållande till ett referensfall med nuvarande skogsskötsel.

Annons
Annons

- Resultaten pekar på att ett aktivt skogsbruk med höga men hållbara avverkningsnivåer och ett effektivt utnyttjande av produkter från skogen ger större klimatnytta jämfört med att bygga upp större lager av kol i skogen, säger Mattias Lundblad som var projektledare för studien.

Den har genomförts av forskare på institutionen för mark och miljö och institutionen för skoglig resurshållning (båda SLU) och forskare vid Linnéuniversitetet.

- Den svenska skogen är en resurs som kan användas för att motverka klimatförändringen. Dels genom att lagra in kol, dels genom att ersätta fossila bränslen och fossila material. Att få klarhet i vilken klimatnytta vår svenska skogsresurs kan ge är viktigt för strategiska beslut om hur skogen ska brukas i framtiden, kommenterar SLU.

En brist i många andra studier är att skogens kolbalans bestäms på beståndsnivå och dessutom redovisas sällan den totala effekten av skog som kolsänka och effekten av att biomassa, hävdar de.

Fakta, forskningsprojektet:

Beräkningarna baseras på inlagring av kol i biomassa och mark, samt effekten av att ersätta fossil energi med biomassa och betongbaserade husstommar med träbaserade stommar.

Publicerad:
 • ”Artskydd ovärdigt en fungerande rättsstat”

  SKOGENdebatt. Det borde löna sig att värna den biologiska mångfalden. Att låta markägaren stå för kostnaden för att avstå sin egen mark, enligt Birdlifes förslag, kan aldrig vara svaret i en fungerande rättsstat. Det skriver Magnus Kindbom, skogsdirektör, LRF Skogsägarna, i en replik.
 • Annons
 • Fortsatt stor ökning av fjällnära ansökningar

  Den fjällnära domen fortsätter att göra avtryck i antalet avverkningsansökningar. För fjällnära skog ökade arealen med 27 procent i maj jämfört med samma månad förra året.
 • "Nu provar vi kantföryngring” 

  SKOGSPODDEN delar ofta med sig av sina skötseltips i tidningen SKOGEN. I nummer 5 handlar det om kantföryngring.
 • Annons
 • Nytt skydd bryts ned 

  Kategorier: skogsskador, viltbete, Ecotall
  Ett nytt toppskottsskydd kanske kan frälsa fler tallplantor från älgen. Produkten Ecotall av bioplast ska hålla upp till tio år och är nedbrytbar. 
 • Skogliga mässor inleder samarbete

  Kategorier: Elmia wood, Skogsnolia
  Nolia i Västerbotten och Elmia i Småland ska börja samarbeta kring skogliga mässor och event.
 • Annons