Aktivt skogsbruk gynnar klimatet

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Bäst klimatnytta uppnås genom ökad produktion i skogen. På sikt ger det högre avkastning i form av avverkad biomassa och tillgängliga mängder avverkningsrester som i sin tur kan ersätta fossil energi och fossilintensiva produkter, enligt ett nytt forskningsprojekt.

Forskarna jämförde klimateffekten mellan olika skötselalternativ. Det ena gick ut på att öka lagringen av kol i skogen genom att skydda större arealer från skogsbruk. Det andra alternativet var att öka skogsproduktionen och samtidigt ge ökade möjligheter till substitution av fossila material och bränslen. Beräkningarna gjordes i förhållande till ett referensfall med nuvarande skogsskötsel.

Annons
Annons

- Resultaten pekar på att ett aktivt skogsbruk med höga men hållbara avverkningsnivåer och ett effektivt utnyttjande av produkter från skogen ger större klimatnytta jämfört med att bygga upp större lager av kol i skogen, säger Mattias Lundblad som var projektledare för studien.

Den har genomförts av forskare på institutionen för mark och miljö och institutionen för skoglig resurshållning (båda SLU) och forskare vid Linnéuniversitetet.

- Den svenska skogen är en resurs som kan användas för att motverka klimatförändringen. Dels genom att lagra in kol, dels genom att ersätta fossila bränslen och fossila material. Att få klarhet i vilken klimatnytta vår svenska skogsresurs kan ge är viktigt för strategiska beslut om hur skogen ska brukas i framtiden, kommenterar SLU.

En brist i många andra studier är att skogens kolbalans bestäms på beståndsnivå och dessutom redovisas sällan den totala effekten av skog som kolsänka och effekten av att biomassa, hävdar de.

Fakta, forskningsprojektet:

Beräkningarna baseras på inlagring av kol i biomassa och mark, samt effekten av att ersätta fossil energi med biomassa och betongbaserade husstommar med träbaserade stommar.

Publicerad:
 • Virkesstudion #45 – svensk skogsstrategi

  I dagens avsnitt träffar Virkesstudion personer som på olika sätt arbetar med den svenska skogsstrategin.
 • Annons
 • ”Attityden mot skogsbruket måste ändras”

  SKOGENdebatt. Skogsbruket får allt sämre lönsamhet samtidigt som pålagorna ökar och äganderätten inskränks. Hur kan beslutsfattare göra så mot en näring som är så viktig för Sverige? Ändra attityd!  Det säger Karin Brunsberg, praktiker i skogsbruket sedan 50 år.
 • Äganderätten oroar mest

  Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
 • Annons
 • Jenny Book

  Ny på jobbet: Jenny Book

  I april tog Jenny Book över ­kommunikationen på John Deere Forestry efter Dieter Reinisch som nu går i pension efter många år på företaget.
 • Frisk ask kartlagd

  I snart 30 år har askskottsjukan dragit fram som en löpeld över Europas askbestånd. Men vissa individer står emot. Nu har forskare funnit genetiska skillnader mellan motståndskraftiga och känsliga träd.
 • Annons