AI används vid virkesmätning

30 april 2020 Biometria har börjat använda artificiell intelligens vid virkesmätning. Det är ett första steg mot helautomatisk mätning vid deras fjärrmätningsterminaler.

AI används vid virkesmätning

Tekniken går ut på att mäta virkestravar i bilder.

”Vårt mål är en helautomatiserad mätning och med den här implementeringen är vi en bit på väg. AI (artificiell intelligens) och dataanalys blir en alltmer central del av vår verksamhet eftersom vi har tillgång till en stor mängd data. Den potential vi ser med AI inom svensk skogsnäring innebär stora möjligheter till effektivisering av virkesmätningen, men också till innovation”, säger Magnus Hedin, chef för utveckling och IT vid Biometria i ett pressmeddelande.

Genom att använda maskininlärning har en modell tränats att känna igen och identifiera virkestravar i bilder. Maskininlärningsmodellen har tränats på 150 000 bilder där virkesmätare manuellt ritat in travens höjd och längd. Modellen har sedan tränats på att göra samma sak som virkesmätarna, det vill säga själv rita in travens höjd och vedens medellängd. Tidiga utvärderingar visade att modellen presterade lika bra, eller till och med något bättre, än virkesmätarnas genomsnitt vid mätning av dessa mått, enligt Biometra.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Stina elektrifierar Komatsu
SkogsJobb