Äganderätten oroar mest

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Genrebild.
Fler skogsägare än i fjol tror på ökade timmer- och fastighetspriser. Men äganderätten oroar allt fler, enligt Skogsbarometern.
Skogsägarnas syn på timmerpriserna är mer positiv än i fjol och 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren jämfört med 30 procent förra året. Detta enligt Skogsbarometern från Ludvig & Co, Swedbank och Sparbankerna. 
Synen på massaved är däremot mer pessimistisk, endast 27 procent tror på högre priser. Men antalet skogsägare som planerar att avverka är lika stort som tidigare.
Fler än tidigare tror på stigande fastighetspriser vilket kan kopplas till begränsad tillgång på mark. Även oro i omvärlden gör att intresset för stabila placeringar ökar. 
Priset på skogsmark fortsätter uppåt och sju av tio skogsägare tror på stigande fastighetspriser de kommande tre åren.
Men det är fortsatt stora geografiska skillnader på hur mycket skog man får för tre miljoner kronor. I södra Sverige får man i genomsnitt 26 hektar medan man i norr får 100 hektar för samma summa.
” I årets undersökning ser vi tydligt att de som redan har skog fortsätter att investera och öka sina arealer. Under de kommande fem åren beräknas skogsmark för 120 miljarder att byta ägare. Många skogsägare svarar att de sparar skogen inför ett framtida ägarskifte,” säger Per Skargren, segmentschef för Skog och Lantbruk, Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).
 
FLER OROAS AV ÄGANDERÄTTSINSKRÄNKNINGAR
Ett orosmoln som tynger allt fler är att inskränkningar i äganderätten ska försvåra för dem. Mest oroliga är skogsägare i Svealand och ägare av mindre skogsfastigheter.
”Oavsett syfte med att äga skog vill man så klart ha tydliga förutsättningar. Låt oss tro att Skogsutredningen som presenteras nästa vecka kan bringa klarhet om äganderätten och hur den kan förenas med det viktiga arbetet med naturvärden och biologisk mångfald”, säger Ulf Möller, segmentsansvarig Skog & Lantbruk Swedbank.
 
Skogsbarometern beskriver skogsägare som en lågt belånad grupp. 38 procent har lån på sin skogsfastighet. Vanligast är att de under 40 år har lån (88 procent). Bland skogsägare över 60 år är det 25 procent. Bland de som har lån är det drygt hälften (55 procent) som har en belåningsgrad under 30 procent av marknadsvärdet. Den generellt låga belåningsgraden gör skogsägare mindre konjunkturkänsliga, konstaterar man.
 
Publicerad:
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons