Afrikanska sjöar förlorar sitt vatten

21 december 2006 Victoriasjön är störst i Afrika och världens näst största sötvattensjö efter Lake Superior. Nu har vattenståndet sjunkit rejält, nästan två meter de senaste tre åren.

Avtappning för att generera elektricitet kan vara en del av orsakerna till de minskande vattenmängderna, torka och stigande temperaturer är andra. Victoriasjön är inte ensam i sitt slag, Tchadsjön som ligger ca 200 mil åt nordväst är det mest skrämmande exemplet på vad som kan hända, år 1960 var den världens sjätte största insjö, idag har den krympt till 2 % av sin forna storlek, delvis till följd av olika bevattningsprojekt.

Turkana och Tanganyika sjöarna är också på väg att minska i omfattning. Effekterna av det sjunkande vattenståndet gör sig påminda för ett tiotal miljoner människor som bor runt Victoriasjön, med försämrad tillgång till dricksvatten, fisk, och goda förutsättningar för jordbruket; i en förlängning kan också Nilen påverkas. De senaste månaderna har regionen drabbats av stora översvämningar till följd av exceptionella nederbördsmängder. Detta har något ökat vattenståndet i sjöarna men man fruktar ändå att den redan mycket besvärliga situationen ska bli än värre med en tilltagande växthuseffekt.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb