Danske Bank:

”En virkesmarknad där ingen känner igen sig”

8 december 2023 Priset på timmer skenar medan trävarupriset faller. En unik situation där ingen känner igen sig, skriver Danske Bank i sitt nyhetsbrev.

”En virkesmarknad där ingen känner igen sig”
En het timmermarknad men en mörk vinter för sågverken, är Danske Banks prognos. Foto: Le Carlsson, SKOGENbild - Azote Library.

Trävarupriserna har sjunkit med tio procent sedan i somras. Sågverkens gamla avtal med byggprojekt, till högre prisnivåer, har löpt ut. Samtidigt skenar timmerpriserna drivet av en timmerbrist, enligt nyhetsbrevet Skog och ekonomi.

Situationen gäller i hela landet men är tydligast i södra delen, där timmermarknaden är som hetast, följt av nordligaste Norrland.

Bankens skogsexpert Johan Freij råder skogsägare i södra Sverige att ”fortsätta gallra så länge priserna håller i sig”.

– Det gäller allt timmer men framför allt gran, säger han.

I Mellansverige är prisnivån fortsatt hög på både timmer och massaved. Ingen anledning att hålla igen på avverkning i allmänhet och gallring i synnerhet, är hans bedömning.

– I mellersta Norrland är prisjakten inte lika desperat som i övriga landet, men i norra Norrland pågår en virkesjakt som aldrig tidigare skådats. Var därför mycket noggrann att kontrollera så att du får med alla tänkbara påslag, säger Johan Freij.

Samtidigt poängterar banken att den unika situationen på virkesmarknaden gör den svår att sia om. Timmerlagren är extremt låga men även trävarulagren hos såväl sågar som köpare ute i Europa är låga. I Sverige är det framförallt lagret på granträvaror som minskat, i september var det 15 procent lägre än ett år tidigare.

Det här blir svårhanterat för sågverken. 

”Köparna pressas av låg lönsamhet i byggsektorn och kräver prissänkningar av svenska sågverk som knappt har något att sälja och sågar med förlust. Vi hittar inga gamla sågverksrävar som upplevt en liknande situation”, uppger nyhetsbrevet.

Situationen är så unik att man saknar erfarenhet av vart den kan ta vägen, enligt banken. Men det verkar hursomhelst bli en riktigt tung sågverksvinter.

”I vår kan det däremot, mycket väl, bli en prishöjningsperiod. Ser man enbart på lagernivåerna skulle det kunna bli prisrally. Ser man på köparnas svaga lönsamhet och minskande efterfrågan så blir det modesta prishöjningar”, skriver Danske Bank.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb