60 miljoner kubik kan angripas av granbarborre

25 januari 2007 Över 60 miljoner kubikmeter levande skog riskerar att angripas av granbarkborrar om vädret gynnar insekterna.

60 miljoner kubik kan angripas av granbarborre

Vädret, upparbetningen efter stormen Per och motåtgärder som ”sök- och plockmetoden” blir avgörande för utvecklingen.

— Nio av tio vindfällen bör vara ute och bortförda före första juli. Även
systematiskt arbete med ”sök och plock” under hela året har stor betydelse.
Finns det mindre än 1,5 miljoner kubikmeter stormfällt virke kvar i skogen
första juli kan vi undvika att barkborreangreppen förvärras på grund av
senaste januaristormen, säger Magnus Fridh, chef på Skogsstyrelsens
Analysenhet.

Skogsstyrelsen rekommenderar drabbade skogsägare att i första hand upparbeta nytillkomna vindfällen efter senaste stormen. I samband med upparbetningen bör även angripna träd tas ut ur skogen genom så kallad ”sök-och-plock”. Fångstvirkesfällor och feromonfällor kan vara ett komplement.

Den uppdaterade scenarioanalysen av granbarkborrens utveckling har gjorts av Lunds universitet på uppdrag av Skogsstyrelsen.
Läs mer »

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb