550 forskare förordar brukad skog i brev till EU

4 november 2022 I ett öppet brev till EU:s lagstiftande instanser skriver 550 forskare att ett hållbart brukande av skogen, där tillväxten används till träprodukter, är klimatsmart och säkrar tillgången på bostäder och sysselsättning i Europa.

550 forskare förordar brukad skog i brev till EU

brevet skriver forskarna att träprodukter från hållbart brukad skog ger flerdubbel nytta, både för klimat och välfärd. Trämaterial ersätter andra mer fossilkrävande byggprodukter, fortsätter att binda kol samtidigt som trä kan säkra tillgången på bostäder och jobbtillfällen över hela Europa. Spillet från avverkningar kan användas i energiförsörjningen och även lämnas som död ved för den biologiska mångfalden i skogen, anser forskarna.

De påpekar att trä från hållbart brukade skogar är koldioxidneutralt. Skogsbrukets uttag av virke motsvarar den kolförlust som skapas när träd dör av naturliga skäl, som exempelvis naturkatastrofer, i obrukad skog. Det finns ingen kolskuld på landskapsnivå hävdar forskarna. 

De avråder därför EU från att öka andelen skogar som undantas från brukande eller förbjuda bränslen från hållbart skogsbruk.

En av dem som skrivit på brevet är Rolf Björheden, professor emeritus i skogsteknik. Han säger till Skogsindustrierna att det hittills varit förvånansvärt tyst från forskare som, i likhet med honom själv, anser att hållbart brukad skog kan klara biologiska mångfald samtidigt som den ger viktiga bidrag till klimatarbete, samhällsekonomi och grön omställning.

Han menar att debatten om ifall skogen gör bäst klimatnytta som brukad eller obrukad ofta missar tidsperspektivet.

– Man talar förbi varandra i debatten om vad vetenskapen visar. Tidsperspektivet är avgörande. På kort sikt ökar inbindningen av kol med ett avverkningsembargo. Men på längre sikt är ett hållbart brukande av skogen överlägset ur klimatsynpunkt, vilket FN:s klimatpanel IPCC har uppmärksammat, säger Rolf Björheden.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb