50  sätt  att  lämna  sin  älskade

27 november 2020 När ska man sälja ett bestånd? Om en familje­skogsbrukare kastar ut frågan tror jag att hon eller han i nio fall av tio får som första spontana svar: När virkespriset är på topp.

Men då och då är det bra att påminna sig om att det finns många andra skäl att skilja sig från det bestånd som man har odlat i 80 år. ”There must be 50 ways to leave a lover” sjunger Paul Simon. Och det finns säkert 50 skäl att lämna sina träd.

Det fanns en tid när skogens värde för människan ­nästan bara bestod av virket (okej, frånsett jakten). Då kunde man ägna sig åt enkla kalkyler. Med raka svar som: Det är dags att avverka när tillväxten ger lägre avkastning än intäkterna skulle göra på banken. Eller när tillväxten ger lägre avkastning än pengarna på börsen – inklusive försäljning av marken. Eller när träden vuxit så länge att genomsnittstillväxten toppar. Eller möjligen: När träden blivit grova specialsortiment.

Sedan finns alla de personliga skälen att välja tidpunkt. Man väntar för att man vill ha en vacker skog kvar länge inom ­synhåll, man behöver pengarna bums, man vill ha en jämn ström av intäkter eller jobba årligen i sin skog. Man tänker sälja sin fastighet eller behöver avverka för att finansiera köp eller utköp.

”Sedan finns alla de personliga skälen. Man väntar för att man vill ha en vacker skog kvar länge inom ­synhåll”

Ibland är det omvärlden som bestämmer avverkningstidpunkten: Granbarkborrar och stormar. Eller risken för dem. En lag som stoppar önskad avverkning. Ett mera dubiöst skäl är att det finns en ”risk” att skogen är en nyckelbiotop. Vi får hoppas att den knuten löser sig snart!
Ett annat skäl som ligger hos omvärlden, och som inte är helt ovanligt, är helt enkelt att virkesköparen hör av sig. Eller att man vill samordna avverkningen med grannen.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareDet finns skogsskötselskäl som kan påverka tid­punkten. Ett lovande fröår eller annan hänsyn till självföryngring. Man vill ha en jämn åldersfördelning på skogen. Beståndet är glest och växer dåligt, har ­kanske fel trädslag. Eller en trädslagsblandning som fungerar dåligt.

Och så finns det förstås skäl som handlar om att skjuta fram avverkningen för evig tid, om beståndets syfte är något helt annat än att leverera en virkeslikvid.
Frivillighet eller nödtvång, pengar nu eller pengar sedan, kalkylerad val av tidpunkt eller mer spontant? Det finns många olika sätt att välja rätt år för slutavverkning, framför allt om man inte är ett skogsbolag.

Och med den lilla reservationen kastar vi oss i det här numret ogenerat över virkesmarknaden och dagens priser, specialsortiment, siande om framtidens efterfrågan och rätt kapställe för ­ekstocken.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Jessica Nordin ska leda Södras hållbarhetsarbete
SkogenJobb