50  sätt  att  lämna  sin  älskade

Bild för Bengt Ek Written by Bengt Ek On the
När ska man sälja ett bestånd? Om en familje­skogsbrukare kastar ut frågan tror jag att hon eller han i nio fall av tio får som första spontana svar: När virkespriset är på topp.
Tidningen SKOGEN 10/2020Du läser nu ett smakprov ur tidningen SKOGEN.
Testa SKOGEN. Digitala utgåvor ingår»

Men då och då är det bra att påminna sig om att det finns många andra skäl att skilja sig från det bestånd som man har odlat i 80 år. ”There must be 50 ways to leave a lover” sjunger Paul Simon. Och det finns säkert 50 skäl att lämna sina träd.

Det fanns en tid när skogens värde för människan ­nästan bara bestod av virket (okej, frånsett jakten). Då kunde man ägna sig åt enkla kalkyler. Med raka svar som: Det är dags att avverka när tillväxten ger lägre avkastning än intäkterna skulle göra på banken. Eller när tillväxten ger lägre avkastning än pengarna på börsen – inklusive försäljning av marken. Eller när träden vuxit så länge att genomsnittstillväxten toppar. Eller möjligen: När träden blivit grova specialsortiment.

Sedan finns alla de personliga skälen att välja tidpunkt. Man väntar för att man vill ha en vacker skog kvar länge inom ­synhåll, man behöver pengarna bums, man vill ha en jämn ström av intäkter eller jobba årligen i sin skog. Man tänker sälja sin fastighet eller behöver avverka för att finansiera köp eller utköp.

Annons
Annons

”Sedan finns alla de personliga skälen. Man väntar för att man vill ha en vacker skog kvar länge inom ­synhåll”

Ibland är det omvärlden som bestämmer avverkningstidpunkten: Granbarkborrar och stormar. Eller risken för dem. En lag som stoppar önskad avverkning. Ett mera dubiöst skäl är att det finns en ”risk” att skogen är en nyckelbiotop. Vi får hoppas att den knuten löser sig snart!
Ett annat skäl som ligger hos omvärlden, och som inte är helt ovanligt, är helt enkelt att virkesköparen hör av sig. Eller att man vill samordna avverkningen med grannen.

Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareBengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivareDet finns skogsskötselskäl som kan påverka tid­punkten. Ett lovande fröår eller annan hänsyn till självföryngring. Man vill ha en jämn åldersfördelning på skogen. Beståndet är glest och växer dåligt, har ­kanske fel trädslag. Eller en trädslagsblandning som fungerar dåligt.

Och så finns det förstås skäl som handlar om att skjuta fram avverkningen för evig tid, om beståndets syfte är något helt annat än att leverera en virkeslikvid.
Frivillighet eller nödtvång, pengar nu eller pengar sedan, kalkylerad val av tidpunkt eller mer spontant? Det finns många olika sätt att välja rätt år för slutavverkning, framför allt om man inte är ett skogsbolag.

Och med den lilla reservationen kastar vi oss i det här numret ogenerat över virkesmarknaden och dagens priser, specialsortiment, siande om framtidens efterfrågan och rätt kapställe för ­ekstocken.

Publicerad:
Bild för Bengt Ek
Bengt Ek
Chefredaktör och generalsekreterare
 • Virkesstudion #50 – Årskrönika

  Vad har hänt sen sist? Titta på avsnittet och lyssna på vad Per Hedberg och Carl Johan Moberg har att berätta om framtiden för Virkesstudion. 
 • Annons
 • ”Bra skogsbilvägar ökar konkurrenskraften”

  SKOGENdebatt. Biometria har ett uppdrag av köpare och säljare av virke att inventera skogsbilvägnätet i Götaland. Syftet är att komma åt en del av de stigande kostnader som sänker konkurrenskraften för svensk skog, skriver vd Peter Eklund i en replik.
 • Mera känslor i skogskonflikten

  Konflikter om skogen handlar allt mer om politik och kultur och mindre om tekniska frågor, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
 • Annons
 • Sågverk på högvarv ger höjda timmerpriser

  Stor efterfrågan på sågade trävaror gör att Södra höjer priserna på sågråvara.
 • Styr granbarkborren ditt skogsliv?

  Måste du anpassa skötseln i din skog efter barkborren? Har skogens ekonomi förändrats i grunden? Eller har de senaste åren varit undantag? Svara på månadens fråga!
 • Annons