46 länder beslutade ingenting

6 december 2007 På ministerkonferensen om hållbart skogsbruk i Warszawa deltog 46 länder. Man antog en deklaration och två resolutioner. "De bekräftar ganska långt den politik som förs i Sverige och innebär inga större krav på förändring av den väg vi redan går" skriver Skogsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Ministrarna bestämde sig dock för att lansera en gemensam europeisk skogsvecka den 20 till 24 oktober nästa år. Dessutom presenterades en rapport som visade att europas skogar sköts uthålligt.

Läs mer»

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb