38 miljoner till natur- och kulturinsatser

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut mer än 38 miljoner kronor till skogsägare i stöd för insatser som gynnar skogens natur- och kulturvärden eller för att utveckla ädellövskog. 

Skogsstyrelsen hanterar bland andra de ekonomiska stöden Skogens miljövärden och Nokås. De vänder sig till skogsägare som vill göra åtgärder för att stärka natur- och kulturvärden, till exempel gallra fram lövrik skog. 

Annons
Annons

Stödet till ädellövskogsbruk är till för skogsägare som vill värna om ädellövskogen genom att bruka den, som att plantera och röja. 

Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut 17,5 miljoner kronor från stödet Skogens miljövärden, 7,4 miljoner kronor i Nokås-stöd och 13,4 miljoner kronor i stöd till ädellövskogsbruk.

Skåne är det län där skogsägarna fått överlägset mest stödpengar, sammanlagt drygt 9,5 miljoner kronor. Av dessa är närmare 9 miljoner kronor stöd till ädellövskogsbruk.

– Det finns stora arealer ädellövskog i Skåne och markägarna har god kännedom om möjligheterna att söka stöd för åtgärder som utvecklar ädellövskogen, säger Anders Frisk, stödspecialist på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Mest stöd till natur- och kulturmiljöer har gått till Dalarnas län. Under 2018 betalade Skogsstyrelsen ut drygt 2,8 miljoner kronor  till Dalarnas skogsägare för olika typer av åtgärder som höjer skogens natur- och kulturvärden.

– Skogsägarna har bland annat gjort naturvårdsbränningar och andra former av skötselinsatser för att vårda natur- och kulturvärdena i sina skogar, säger Anders Frisk.

Samtliga stöd går att söka även under 2019.

 

Publicerad:
 • Avverkningarna minskar i år

  Kategorier: skogsavverkning
  De totala avverkningarna väntas landa på 91 miljoner skogskubikmeter i år, en minskning med tre procent jämfört med förra året.
 • Annons
 • Skogspodden gör hembesök hos trädförädlare

  I avsnitt 71 besöker Skogspodden Bo Karlsson, som är skogsgenetiker, på hans gård i Södra Vi.
 • De får årets Guldkvistar

  Stora Insatser för säkrare skogsarbete, kvinnligt nätverksbyggande och nationell klimatsamordning belönas med Föreningen Skogens Guldkvistar.
 • Annons
 • "Bioekonomin blir inget slukhål av virke"

  Kategorier: SKOGENdebatt, Bioekonomi
  SKOGENdebatt. Att bioekonomin kommer att orsaka ett slukhål i virkesförsörjningen sprids som en sanning. Men det är en slutsats som bygger på felaktiga antaganden, skriver Sten B Nilsson och Nippe Hylander.
 • Massafabrik

  Har botten gått ur massavedsmarknaden?

  Priserna faller, pappersmaskiner stänger. Tror du att det kommer en återhämtning, eller kommer svensk massaved att konkurreras ut när produktionen ställs om från grafiskt papper till förpackningar? Eller är våra svenska träfibrer och vår teknik oslagbara? Svara på månadens fråga!
 • Annons