360 miljoner begärs till fjällnära ärenden

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Foto: Lars Johansson.
Skogsstyrelsen begär nu 360 miljoner kronor extra av regeringen. Detta för att klara anstormningen av ersättningsärenden rörande nekad avverkning i fjällnära skog. 
Pengarna begärs av regeringen som extra anslag för år 2021.
”Det handlar om stora kostnader som är följden av dels beslut enligt lag, dels ett stort inflöde av ansökningar om ersättning”, säger generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande från Skogsstyrelsen.
De ökade ansökningarna är en följd av en dom i Mark- och miljööverdomstolen i maj. Domslutet gav markägare rätt till ersättning då de nekas tillstånd att avverka i fjällnära skog.
Enbart under september 2020 fick Skogsstyrelsen in ansökningar om avverkning i fjällnära skog på cirka 8 500 hektar. Och fler är på gång, bedömer myndigheten. Tidigare har den totala arealen ansökningar per år legat på cirka 3 000 hektar i genomsnitt. 
 
 
BUDGETFÖRSLAG OTILLRÄCKLIGT
I regeringens förslag till budget för år 2021 får Skogsstyrelsen 193 miljoner kronor att använda till intrångsersättning i fjällnära områden samt till områdesskydd och naturvårdande skötsel. Men Skogsstyrelsen bedömer att kostnaden enbart för intrångsersättning i fjällnära områden kommer att uppgå till 360 miljoner kronor under år 2021.
”Utan förstärkt anslag klarar vi inte att betala ut alla ersättningar i fjällnära under 2021. Vi kommer inte heller att kunna skydda nya områden i övriga delar av landet och måste lägga planerna på skötsel av skyddade områden på is”, säger Herman Sundqvist.
Förarbetet till budgeten gjordes i våras. Sedan dess har förutsättningarna ändrats genom domen Mark- och miljööverdomstolen, påpekar myndigheten.
”Skogsstyrelsens budget behöver helt enkelt anpassas utifrån de nya förutsättningarna”, säger han.

 

Annons
Annons

 

Publicerad:
 • "Hög tid ta itu med missuppfattningar om skog och klimat”

  SKOGENdebatt. Det finns  många missuppfattningar om skogen och klimatet. En fristående tankesmedja för skog skulle kunna nå ut med vad som behöver göras, skriver Reidar Persson
 • Annons
 • Virkesstudion #57 – Uppdatering med Magnus Thor

  Viktiga skogsägardatum samt kunskap från en stor skogsentreprenör sprids i det här avsnittet av Virkesstudion.
 • Fler nöjda med reservatsbildande

  Fler markägare än tidigare är nöjda över att ha inrättat naturreservat på sina marker.
 • Annons
 • Filma ditt skogsjobb

  Kategorier: Skogen i Skolan, SKOGSJOBB
  En liten film om just din jobbvardag i skogen kanske kan väcka intresse för sektorn hos unga. Så resonerar Skogen i Skolan som efterlyser bidrag om alla typer av skogsjobb.
 • Tysklands virkesexport accelererar

  Såväl avverkningar som rundvirkesexport ökade dramatiskt i Tyskland under förra året, enligt en analys från Wood Resources International.
 • Annons