3,2 procent på 22 månader

1 april 2010 Strax före midnatt, den 30 mars 2010 enades Skogsindustrierna och GS-facket (skog, trä och grafiska brasnchen). Avtalsperioden omfattar tiden 1 april 2010 till 31 januari 2010, dvs 22 månader.

Avtalet löper på 22 månader och innebär löneökningar på 3,2 procent. Lönerna ökar med 0,9 procent från den 1 juni 2010 och 2,3 procent från den 1 juni 2011.

— Det har varit en tuff resa men vi har varit enträgna hela vägen. Vi har nu fått till stånd ett avtal som löser våra medlemmars rätt till återanställning vid inhyrning via bemanningsföretag. Avtalet förhindrar missbruk och godtycklig behandling av våra medlemmar. Det avgjorde vårt beslut, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Avtalet berör 35 000 medlemmar inom Trä-, Stoppmöbel- och Sågverksavtalen.

— Nivåerna är i linje med de avtal som redan är träffade. Vi gör bedömningen att vi klarar reallönerna under avtalsperioden, avslutar Per-Olof Sjöö.

Skogsindustriernas VD Marie S Arwidson kommenterar:

– Förhandlingsmodellen möjliggör för arbetsgivaren att fatta beslut om inhyrning efter genomförd lokal förhandling. Nytt är också att en avtalsturlista kan träffas om vilka arbetstagare som har företräde till återanställning om arbetsgivaren väljer att återanställa istället för att hyra in.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Andreas Jansson har börjat på Meraskog
SkogenJobb