300 vill bli jägmästare – platser kvar på skogsmästarprogrammet

16 juli 2008 Nästan 300 ungdomar har sökt jägmästarprogrammet inför höstens studier på universitet. 141 sökte programmet i första hand. På skogsmästarprogrammet finns platser kvar att söka.

Jägmästarprogrammet vid Sveriges Lantbuksuniversitet har tagit in 105 studenter (inklusive överintag). Det betyder att de flesta som var angelägna kom in: Antalet behöriga förstahandssökande var 124.

Antagningskravet för dem som söker med bara gymnasiebetyg var 16,06 på en 20-gradig skala där man väger ihop betyg med kursernas längd. Det är nästan exakt samma krav som för att få plats på utbildning till sjuksköterska i Gävle, ortopedingenjör i Jönköping, radioproducent nya medier i Luleå eller civilekonom med rysk språkinriktning i Lund.

Skogsmästarprogrammet hade 58 behöriga besökare på 60 platser. För dem som sökte på gymnasiebetyg hamnade kravet därmed på 10,83. På studieplatser.nu annonseras de sista platserna nu ut – fortfarande öppna att söka. Kontakta Studerandeexpeditionen SLU, Uppsala.

Tuffast att komma in på SLU var det för dem som ville bli djursjukvårdare följt av landskapsarkitekt.

På Växjö universitet har 14 studenter antagits till utbildningen Skog och träingenjör på heltid. Egentligen fanns bara 13 platser – det är det antal som staten finansierar. Men universiteten håller ofta öppet genom ett överintag. Dels för att man vill utbilda fler, dels med tanke på att en del studenter hoppar av.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb