30 kr mer för massaveden

1 april 2010 Efterfrågan på massaved är stor. Från och med 1 april betalar både Holmen och Mellanskog 30 kronor mer per kubikmeter för massaveden.

De nya priserna för Mellanskog är:

Barrmassaved 305 kr/m3fub
Granmassaved 320 kr/m3fub

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb