250 miljoner till talldieselproduktion

12 juni 2008 Sveaskog och Södra skall tillsammans med Preem satsa på talldiesel. Tillsammans går de in som delägare i bolaget SunPine AB. Satsningen innebär att Sverige blir först i världen med att producera grön diesel från skogsråvara i industriell skala.

Talldiesel är ett förnyelsebart fordonsbränsle baserat på tallolja som kan ersätta fossila bränslen. SunPine kommer att producera en råtalldiesel med ursprung från råtallolja, som är en biprodukt från skogsindustrins massaprocess. Råtalldieseln planeras att upparbetas i ett andra processteg till ett högkvalitativt dieselbränsle som passar alla dieselmotorer.

Produktionen av råtalldiesel kommer att ske i en ny anläggning i Piteå hamn, en investering på 250 miljoner.

Satsningen innebär att marknaden inom två år kommer att erbjudas en diesel med förnyelsebar råvara som väsentligt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Flera produktionsanläggningar kan komma att etableras både i Sverige och utomlands.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb