2022 är det vår tur att synas i skogskalendrarna!

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
SKOGENdebattt. Föreställ dig en skogsarbetare. Kanske förs tankarna till en virkesköpare, skogsägare eller maskinförare. Någon med motorsåg som fäller ett träd. Ställ dig sedan frågan: Hur många av dem föreställde du dig som kvinnor eller icke-binära? Det skriver ett par medlemmar i Nyks.
Kanske var det inte så många. I så fall vore det inte så konstigt, för skogsarbetare porträtteras ofta som män - och därmed får vi uppfattningen att det är de som hör hemma i skogen. Men i vår bransch finns även många yrkesskickliga kvinnor och icke-binära personer. Och år 2022 är det vår tur att synas i kalendrarna som hängs upp i kojor och på skogskontoren. 
Företag berättar, i och med hur de porträtterar sig, vilka som är välkomna till deras arbetsplats. För en konkurrenskraftig skogsnäring behövs bred kompetens som rekryteras av hela befolkningen. Inkluderande marknadsföring innebär att aktörer i en bransch når ut till fler och att fler ser en möjlig framtid där. Att låta jämställdhet och inkludering genomsyra verksamheten är därmed en överlevnadsfråga för alla skogsbranschens aktörer. 
 
VI KAN INTE BLI DET VI INTE SER
Vi behöver bilder som visar att människor som arbetar i skogen är olika. Detta är en rättvisefråga likväl som en fråga om konkurrenskraft. Inkludering handlar om att alla ska känna sig välkomna och uppleva samma rätt till sin arbetsplats som sina kollegor.För att kunna ändra på normer måste vi tillkännage att de finns där, och börja prata med varandra om hur vi gemensamt kan förbättra vår arbetsmiljö. 
Kanske frågar du dig nu om det verkligen behövs en kalender med yrkesverksamma kvinnor och icke-binära för att alla ska nås av budskapet att inte bara män arbetar i skogen? Det är ju självklart, kan en tycka. Men de nakenkalendrar som skickades ut till skogligt verksamma under 2019 och 2020 berättar en annan historia, och det är glasklart att kvinnor och icke-binära inte var målgruppen för dessa. 
 
Bra marknadsföringsmaterial har något som tilltalar alla - och vi tror att bilder på yrkesskickliga människor när de utför sitt arbete tilltalar fler än vad nakenkalendrar gör.
Välkomna till 2022.
 
ERIKA ALM OCH HANNA BERNÖ
Medlemmar i Nyks  (Nätverket för yrkesverksamma kvinnor och icke-binära i skogsbranschen).
 
Opinion
Publicerad:
 • Snart syns skogsbruket i storstäderna

  Med humor och sportreferenser vill kampanjen Skogslandslaget nå ut med kunskap om familjeskogsbruket till storstadsbor.
 • Annons
 • Forskare utvecklar fjärrstyrd markberedare

  En fjärrstyrd markberedare ska utvecklas av Skogforsk. Det finns flera anledningar till att man valt just en markberedningsmaskin.
 • Plockhuggare får skogspris

  Skogsägare Jan Bertilsson ställde om till hyggesfritt och anordnar kurser i ämnet. För det får han Naturskyddsföreningens skogspris.
 • Annons
 • Frivilligt avsatt areal oförändrad

  Arealen frivilligt avsatt skogsmark, cirka 1,3 miljoner hektar, var oförändrad 2021 jämfört med året innan.
 • Smittat frö kan förklara diplodia

  Skadliga svampar kan åka snålskjuts på frön och leva latent i värdväxter länge innan skador uppstår. Det kan vara förklaringen till utbrotten av tallsvampen diplodia på senare år, tror forskare vid SLU. Kunskapen ger hopp om metoder som kan stoppa skadegörare tidigt.
 • Annons