1630 kubikmeter per hektar!

26 december 2013 En slutavverkning i sydvästra Sverige håller i snitt 258 kubikmeter per hektar. Går det att komma upp i 2000 i stället? Per Olof Johansson uppmätningar i fält tyder på det. Det viktiga är en bra ungskog. Sedan kan man lägga sig på sofflocket, menar volymvännerna.

1630 kubikmeter per hektar!

PO Johansson är en av många som tagit intryck av Anders och Johannes Eriksson i Hyssna några mil öster om Göteborg. Busslaster av besökare har varje år hört tvillingarna predika en omsorgsfull föryngring och försiktig eller ingen gallring.

– För sex år sedan sade vi i SKOGEN att det är ett misslyckande om vi inte nått 1000 kubikmeter per hektar när skogen är 80 år. Vi tar tillbaka det nu, säger Anders Eriksson. Den volymen kan man nå vid 40 år.

PO gillar deras idéer och har utbildat sig till skog- och träingenjör på Linnéuniversitetet. Han mätt upp ett antal virkesrika skogar för att se om man kan nå de volymer som tvillingarna siktar på. Och han har fått nästan hissnande resultat. Vi går in i ett bestånd på en knapp hektar. Skogen planterades för 48 år sedan och snittet på provytorna är 1345 kubikmeter per hektar. Det blir 28 kubik om året sedan plantering.

Enligt skogsbruksplanen är det en G34. Den ska i så fall enligt gängse modeller ha gett 669 kubik inklusive utgallrat virke.

Tvillingarna, Anders och Johannes Eriksson, har följt med ut i skogen. De tycker att bestånden ofta huggs sönder. I stället ägnar de sig ”lågaktivitetsskötsel”. Skogarna ska anläggas utan sådan markberedning som gör rotsystemet asymetriskt. Körstråken ska vara glesa och färdigplanerade före plantering. Planteringen omsorgsfull. I kanten av stråken kan man sätta plantorna lite tätare. En röjning kan behövas, möjligen en bränsleröjning lite senare. Men gallring kan man lika gärna avstå från helt.

Läs hela reportaget i SKOGEN nr 12 2013!

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Paul är ny virkesansvarig på Skogssällskapet i västra Götaland
SkogsJobb