150 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor av regeringen för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. 

Pengarna utbetalas genom den så kallade Vårändringsbudgeten som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

Annons
Annons

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

En nyckelbiotop är  ett skogsområde med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd. Men skogsägaren kan inte sälja sitt virke eftersom reglerna för miljöcertifiering säger nej till virke från nyckelbiotoper. 

Fakta områdesskydd: Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.År 2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Skogsstyrelsen har dessutom använt 96 miljoner från ordinarie anslag.  Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans ersatt skogsägare för nyckelbiotoper på totalt 2 600 hektar produktiv skogsmark. 

Publicerad:
 • Nyckelbiotopsförslag väcker kritik

  Kritiken mot Skogsstyrelsens förslag om att upphöra med registrering av nyckelbiotoper i samband med avverkningsanmälningar är massiv. Det visar inkomna yttranden, enligt tidningen Sveriges Natur.
 • Annons
 • Tjejer på skogskollo

  Många kollotjejer redan frälsta

  REKRYTERING. Unga kvinnor som deltar på Skogskollo för tjejer har redan en tydlig relation till skog, skogsbruk och skogen som arbetsplats. Det visar ett examensarbete vid SLU utfört av Sofie Dahlén Sjöbergh.
 • ”Barkborrens framfart inte reservatens fel”

  DEBATT. Det är olyckligt att barkborrens framfart skylls på naturreservaten. 97 procent av skogen där barkborrarna trivs ligger utanför reservaten, skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket.
 • Annons
 • Virkesstudion #21 - Kompetensförsörjning

  Hur lockar vi unga till branschen? Det är frågan som Virkesstudion diskuterar i sitt senaste avsnitt. 
 • ”Vi tar avstånd från sexistisk marknadsföring”

  Kategorier: jämställdhet, sexism
  DEBATT. Svensk skogsnäring tar starkt avstånd från marknadsföring av skogsmaskiner med lättklädda kvinnor, skriver flera chefer i ett gemensamt uttalande.
 • Annons