150 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor av regeringen för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. 

Pengarna utbetalas genom den så kallade Vårändringsbudgeten som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

Annons
Annons

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

En nyckelbiotop är  ett skogsområde med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd. Men skogsägaren kan inte sälja sitt virke eftersom reglerna för miljöcertifiering säger nej till virke från nyckelbiotoper. 

Fakta områdesskydd: Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.År 2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Skogsstyrelsen har dessutom använt 96 miljoner från ordinarie anslag.  Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans ersatt skogsägare för nyckelbiotoper på totalt 2 600 hektar produktiv skogsmark. 

Publicerad:
 • Bokdöd

  Ingen bot för bok

  SKADEGÖRARE. Forskarna vet inte om bokdöden kommer att fortsätta spridas. Klart är att den inte kan stoppas.
 • Annons
 • Spelteknik gör jobbet lättare

  Att köra skogsmaskinkranar med kranspetsstyrning ger maskinförarna en betydligt bättre arbetsmiljö. Dessutom sparar skogsbruket tid och därmed pengar. 
 • Här ska spån bli olja

  Kategorier: biodrivmedel, pyolysolja
  Under hösten påbörjas bygget av Europas första anläggning där sågspån omvandlas till råvara för biodrivmedel, så kallad till pyrolysolja.
 • Annons
 • Komatsu modell 895

  Skotarförsäljning skjuter fart

  MARKNAD. Skotarförsäljningen visar tecken på att öka jämfört med i fjol och ny etta på försäljningslistan är Komatsu. Även den genomsnittliga lastvikten ökar.
 • Forskningsmedel till skog och naturvård

  Nu finns 18,8 miljoner kronor att söka till forskning och kunskapsspridning om skog och naturvård.
 • Annons