150 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor av regeringen för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. 

Pengarna utbetalas genom den så kallade Vårändringsbudgeten som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

Annons
Annons

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

En nyckelbiotop är  ett skogsområde med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd. Men skogsägaren kan inte sälja sitt virke eftersom reglerna för miljöcertifiering säger nej till virke från nyckelbiotoper. 

Fakta områdesskydd: Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.År 2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Skogsstyrelsen har dessutom använt 96 miljoner från ordinarie anslag.  Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans ersatt skogsägare för nyckelbiotoper på totalt 2 600 hektar produktiv skogsmark. 

Publicerad:
 • Nu påbörjas rekordbygge i trä

  En av världens högsta träbyggnader börjar resas i Skellefteå. Det 80 meter höga kulturhuset byggs till stor del av gran från Västerbotten.
 • Annons
 • Ny film lär dig ungskogsröjning

  I en ny film kan du lära dig ungskogsröjning steg för steg.
 • Bengt Ek, chefredaktör och ansvarig utgivare

  Polarisera skogsbruket!

  Folk klagar över att världen polariseras. Men vi borde kanske ha mer av den varan. Åtminstone i skogen.
 • Annons
 • Virkesstudion på Skogsnolia

  Nu finns ett nytt avsnitt av Virkesstudion inspelat på Skogsnolia. Tidningen SKOGENS Bengt Ek medverkar och berättar om det bästa med skogsmässor.
 • Konjunkturavmattning med tillförsikt

  Med stormar och bakborreangrepp ökar avverkningarna  i Europa vilket ger en något mättad trävarumarknad med välfyllda lager, enligt en ny rapport som dock ser positiva förutsättningar framöver.
 • Annons