150 miljoner till skogsägare med nyckelbiotoper

Bild för Karin Lepikko Written by Karin Lepikko On the
Skogsstyrelsen får 150 miljoner kronor av regeringen för att kunna betala ut ersättning till markägare med en stor andel registrerade nyckelbiotoper. 

Pengarna utbetalas genom den så kallade Vårändringsbudgeten som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna. 

Annons
Annons

– Markägare ska få ekonomisk kompensation för inskränkningar i ägande- och brukanderätten i den utsträckning de har rätt till. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna för markägare som har en stor andel registrerade nyckelbiotoper tillför regeringen Skogsstyrelsen 150 miljoner kronor som får användas som ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika fastigheter, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson, i ett pressmeddelande från näringsdepartementet.

En nyckelbiotop är  ett skogsområde med mycket höga naturvärden där det kan förväntas förekomma rödlistade arter. Ett utpekande av en nyckelbiotop innebär inte ett formellt skydd. Men skogsägaren kan inte sälja sitt virke eftersom reglerna för miljöcertifiering säger nej till virke från nyckelbiotoper. 

Fakta områdesskydd: Länsstyrelserna fattar beslut om naturreservat och Skogsstyrelsen fattar beslut om biotopskyddsområden. Båda myndigheterna kan dessutom göra överenskommelse med skogsägare om tidsbegränsade naturvårdsavtal.År 2018 tilldelades Skogsstyrelsen 100 miljoner kronor och Naturvårdsverket 150 miljoner kronor som särskilda medel för ersättning till markägare med nyckelbiotopsrika brukningsenheter. Skogsstyrelsen har dessutom använt 96 miljoner från ordinarie anslag.  Under 2018 har Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans ersatt skogsägare för nyckelbiotoper på totalt 2 600 hektar produktiv skogsmark. 

Publicerad:
 • Skotarkranar får ny vipparm

  Kategorier: Skotare, vipparm, John Deere
  John Deere förser flera av sina skotarkranar med en omgjord och förbättrad vipparm som tillval.
 • Annons
 • Mellanskog ändrar sin prissättning

  Mellanskog höjer priserna på timmer och gör samtidigt skillnad på medlemmar och icke medlemmar vid prissättning av massaved.
 • Se över din skog efter ovädret

  Skogsägare i norra Sverige uppmanas se över sin skog efter snöovädret. Men var noga med säkerheten, råder Skogsstyrelsen.
 • Annons
 • Här är gänget bakom Barkborrekollen

  Skogssverige har träffat gänget bakom Barkborrekollen, en tjänst som hjälper skogsägare att hålla koll på sin fastighet på distans.
 • Stora förluster av tropisk skog

  Kategorier: avskogning, regnskog, WWF
  En ny studie från WWF visar att en skogsyta nästan lika stor som Sverige förlorades i Asien, Syd- och Mellanamerika och Afrika mellan 2004 och 2017.  
 • Annons