12 miljoner till skogsforskning

25 september 2012 Skogssällskapet utlyser tillsammans med fyra närstående stiftelser 12 miljoner kronor till forskning om skog och naturvård. Syftet är att främja kunskapsutveckling om skogshushållning och naturvård genom hållbar utveckling av skog och mark.

Satsningen är en av Sveriges största privata utlysningar för skogsforskning. Förra året delade Skogssällskapet ut 9 miljoner kronor och de närstående stiftelserna drygt 2 miljoner. De största utdelningarna fick forskargrupper vid Sveriges lantbruksuniversitet och Skogforsk.

– I en tid då många intressen ska samsas i skogen och debattens vågor stundtals går höga känns det bra att kunna bidra till ökade kunskaper om hur vi kan utveckla skog och mark på ett hållbart sätt, säger Lotta Möller, skogsskötselchef på Skogssällskapet.

Precis som förra året har Skogssällskapet gått ihop med närstående stiftelser: Hildur och Sven Wingquists stiftelse för skogsvetenskaplig forskning, Stina Werners fond, Stiftelsen Petersson-Grebbe och Anna och Gunnar Vidfelts fond för biologisk forskning.

Senast den 24 oktober ska ansökningarna vara inne.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb