100 år av inventeringar

27 december 2023 Under 2023 har den svenska riksskogstaxeringen firat 100 år. I en nyutgiven bok sammanställd av SLU får läsaren en bred bild av hur taxeringen kom till, vad som har hänt sedan 1923 och hur riksskogstaxeringen kan komma att utvecklas i framtiden.

100 år av inventeringar

Riksskogstaxeringen är en nationell årlig inventering som beskriver tillstånd och förändringar i skog och mark i Sverige. Boken ”Sveriges skogar under 100 år. Riksskogstaxeringen 1923–2023” är nu färdig och finns ute i handeln.

Boken inleds vid tidigt 1900-tal när skogspolitiken drev fram riksskogstaxeringen efter skogsindustrins kraftiga expansion och ökande behov av råvara samt farhågorna att skogen inte skulle räcka till.

Den där rädslan att skogen kanske inte kommer att räcka till är påfallande aktuell även i dag när skogen både ska producera virke samtidigt som den helst ska stå kvar för att binda kol för miljöns skull.

Riksskogstaxeringens data är unika genom att de innehåller så långa tidsserier som beskriver den svenska skogens tillstånd och de förändringar som har skett. Metodiken har förändrats successivt på grund av nya erfarenheter och informationsbehov, men mängden data saknar motstycke i världen. 

– Det är med största ödmjukhet som jag dagligen använder data som har samlats in av hundratals idoga fältarbetare under 100 år. I ur och skur, och för samhällets bästa, har de gått tusentals mil över hela landet, säger Jonas Fridman i ett pressmeddelande.

Fridman har varit huvudredaktör för boken och är riksskogstaxeringens tidigare programchef på SLU i Umeå.

Insamlade data används flitigt av myndigheter, organisationer och näringsliv och uppgifterna om landets skogstillstånd ligger till grund för politiska beslut samt stiftande av lagar. Vi får även läsa om riksskogstaxeringens roll i klimatrapporteringen, hur skogsstatistik används globalt och hur taxeringens medarbetare har hjälpt andra länder att bygga upp sina egna skogstaxeringar. 

– Förhoppningen är att den här boken ska fylla ett flertal funktioner, exempelvis som referenslitteratur, uppslagsverk, inspiration till andra typer av analyser eller som ren historieskrivning. Men främst hoppas jag att bokens samlade innehåll ska göra att läsarna förstår hur viktigt det är med en väl fungerande riksskogstaxering, för officiell statistik, myndighetsutövning, forskning och annan användning, säger Jonas Fridman.

Utöver honom har 34 författare bidragit med texter till bokens innehåll.

Hämtar fler artiklar
Till Skogen startsida
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb