Missa inte chansen till tillägg

Den här månaden är det få synliga förändringar i prislistorna. Det finns dock nyheter. Södra har höjt sina grantimmerpriser med 30 kronor per fastkubikmeter (m3fub) från den 28 september, men vid pressläggning hade inte prislistorna blivit offentliga. Därför kan vi inte räkna ut slutavverkningspriser, så för Södra står det förra månadens pris kvar (SKOGEN 10/2020, sid 34).

Sågverkens marknad har stärkts under sommaren och efterfrågan ökar successivt, enligt Södra. Andra marknadsaktörer har fört fram att produktionsminskningar som genomdrevs när pandemin slog till i våras har lett till ett utbud som är lägre än efterfrågan.
Oavsett om det är ökad efterfrågan eller minskat utbud som är huvudanledningen har priserna på trävarumarknaden stigit den senaste tiden och nu ser vi effekten i skogen när timmerpriserna går upp.
Men det syns inte alltid i prislistorna och skogsägare måste därför vara noga med att få de tillägg som sågverken är beredda att betala. Fråga mer än en köpare när du ska avverka, för att kunna jämföra priserna.

Södra arbetar inte med premier och påslag på samma sätt som andra virkesköpare, det är därför föreningen höjer listpriset. När det gäller bränsleved är tillgången däremot stor på grund av att mycket barkborreskadad skog avverkas. Det får till följd att priset sjunker med 30 kronor per m3fub.
En annan förändring är att Martinsons priser är borta från SKOGENs listor. Holmens förvärv av det familjeägda bolaget har gått igenom och nu är det Holmens priser som gäller när sågverken i Bygdsiljum och Kroksjön gör sina inköp.
I våra listor syns inte heller de särskilda priserna för barkborreskadat virke. Men de finns, nu även i Mellansverige, den landsdel som har drabbats hårdast i år. En preliminär bedömning visar att insekten dödat närmare sju miljoner kubikmeter skog i sommar, varav cirka 4,5 miljoner kubikmeter inom Mellanskogs område.

Arbetet med den officiella uppskattningen pågår, men oavsett exakt vilken siffra det blir kan vi konstatera att det handlar om väldigt mycket skog.
Stora Enso har i drabbade områden infört vad man kallar ”kvalitet 5” på sina prislistor, vilket är barkborretimmer. Vid en titt på dem blir det tydligt hur mycket av virkesvärdet som kan gå förlorat. För den av sågverken mest efterfrågade diametern, 30 centimeter, betalas 38 till 46 procent av virkesvärdet. På mindre efterfrågade diametrar kan skogsbrukaren förlora upp till nästan 90 procent av virkesvärdet.
Det går inte att nog understryka vikten av att hålla koll på sin skog och tidigt notera angrepp av granbarkborre.
Vi har helt enkelt inte råd att låta bli.

MinusProblemet med rotröta på tall är mycket större
än vi tidigare trott, enligt forskning från SLU.

PlusDen av pandemin framtvingade digitaliseringen gör det möjligt
att vara med på väldigt spännande möten och konferenser.

SKOGEN 10/2020

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb