Föreslå en pristagare!

Känner du någon som förtjänar hela skogsfolkets uppskattning? Föreslå henne eller honom! Motiveringen ska ta utgångspunkt i Föreningen Skogens riktlinjer för respektive utmärkelse.

Motiveringen bör omfatta ca 1000-4000 tecken och även innehålla adress till förslagsställare och den föreslagna. Ladda ner formulär 

Motiveringen bör vara undertecknad av minst två personer. Som en första bekräftelse på att den föreslagna har ett erkännande i vida kretsar ska minst en av förslagsställarna sökas utanför den föreslagna(e) mottagarens företag/organisation. Under länken för respektive utmärkelse, här intill, anges för vad utmärkelsen delas ut och vem som kan vara förslagsställare.

Ett förslag till föreningens utmärkelser kvarstår i tre år. Därefter måste ett nytt förslag lämnas för att personen ska kvarstå som kandidat.

Föreningen Skogens utmärkelser delas ej ut till styrelseledamöter och anställda under löpande mandattid eller anställningsperiod inom föreningen.

Motiveringen skickas med post eller e-post till Föreningen Skogens kansli:
Föreningen Skogen, Box 7022, 121 07 Stockholm, kansli@skogen.se.

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Linn prisas för förband av skogsråvara
SkogsJobb