Två invändningar mot att gallra hårdare mellan vägarna, enligt Skogsstyrelsens gallringsmall.

gallring

1. Risken för skador ökar
Generellt ökar risken för snöbrott och stormskador efter gallring. Även om det är själva vägarna som är den stora inkörsporten till skador, så ökar troligen risken ytterligare om vi gallrar hårdare mellan vägarna — men det finns det ingen forskning på.

På längre sikt blir det mer komplicerat. Om vi gallrar svagt mellan vägarna i förstagallringen, så måste vi göra en hårdare gallring nästa gång. Då är träden både högre och gängligare — och då ökar risken för skador. Ur skadesynpunkt är det ju alltid bättre att gallra tidigt.

2. Lägre tillväxt
Efter en gallring sjunker tillväxten under några år. Normalt anses det gå bra att ta bort 30 till 40 procent av volymen i ett fullslutet bestånd utan att förlora alltför mycket i produktion.

En stickväg innebär en överhård gallring närmast vägen. I kanten på stickvägen är gallringsuttaget ända upp mot 50 procent. Rent siffermässigt kan vi kompensera detta överuttag något genom att gallra svagare eller inte alls mellan vägarna. Men då måste vi ställa oss frågan varför vi överhuvudtaget gallrar. Den allra minsta tillväxtförlusten får vi ju om vi inte gallrar alls!

Carl Henrik Palmér