Motiveringar Föreningen Skogens utmärkelser 2018

Föreningen Skogen vill bygga fler broar mellan skogsbruket och omvärlden. Det vill vi göra med hjälp av människors allra mest positiva drivkrafter. I år uppmärksammar vi personer som jobbar i just den andan på ett mycket speciellt sätt.

Foto:  Johan Marklund
Fler bilder från Forum för Bioekonomi

Sven Erik Hammar

Sven Erik Hammar – mottagare av Greve Carl Bernadottes skogspris

Med sin bakgrund i fjällbygdens kultur, skogsbruk, jakt och fiske är skogsägaren Sven-Erik Hammar en stark drivkraft inom familjeskogsbruket. I en orolig tid för Sveriges landsbygd skapar han engagemang bland landets skogsägare och respekt i omvärlden för vad skogsbrukare kan bidra med om deras drivkrafter tas tillvara. Ansvarsfull, uthållig, påläst och orädd samverkar han, för närvarande som ordförande i LRF Skogsägarna, med andra samhällsintressen för att skapa dialog och bygga helhetslösningar även i svåra frågor. Han har varit en avgörande person för sådana lösningar inom en rad olika områden som inte minst stärker just landsbygden – från ökad sysselsättning, virkesproduktion och fjällturism till utveckling av skogens sociala värden och samverkan med rennäringen.

På ett enastående sätt bygger Sven-Erik Hammar lösningar och överenskommelser som tar vara på skogsägarnas inneboende drivkrafter för en samhällsutveckling som gagnar alla.

Iréne Gustafson och Björn Åström

Iréne Gustafson och Björn Åström – mottagare av Guldkvisten

Som ansvariga för Skogsmuseet i Lycksele knyter Iréne Gustafson och Björn Åström ihop dagens skogsbruk med allt annat som skogen står för. De knyter ihop skogsbruket med landskap och utsikter, med samisk kultur och renskötsel, kulturarv och näringsliv. De knyter också ihop dåtid med nutid, taktil verklighet med digitala medier, hyggen med turism, vardagsliv med forskning, Lycksele med världen. De bygger nätverk mellan enskilda människor och mellan skogshistoriska organisationer. De står för en helhetssyn på skogen som förtjänar att spridas på många håll i skogssektorn.

Iréne Gustafson och Björn Åström binder samman skogsbruket och omvärlden. Varje hörn av Skogssverige borde ha stödet från ett skogsmuseum av det slag som de förvaltar och utvecklar.

Jan Hedberg och HMK Carl XVI Gustaf

Jan Hedberg – mottagare av Guldkvisten

Sverige må vara ett stort skogsland för att vara ett så litet land. Men den globala skogssektorn är ändå så mycket större. Det är lätt att glömma bort när man verkar på hemmaplan, och då bör man följa med Jan Hedberg på någon av hans många arrangerade skogsresor ut i världen. Med lust och nyfikenhet som viktigaste färdmedel hjälper Jan oss att upptäcka all kunskap och erfarenhet som finns där ute, upptäcka naturens stora och små mirakel lika väl som näringslivets. På samma sätt hjälper han skogsmänniskor från andra länder att upptäcka allt vi har att visa upp i Sverige. Värt att hylla är också Jans arbete för att locka fler besökare än skogsmänniskor att lära känna skogens underbara värld.

Jan Hedberg bygger förståelse, kunskap och vänskap mellan Sveriges skogsbruk och den stora skogsvärlden där ute.

Per Jonasson, Bo Jonasson och HMK Carl XVI Gustaf

Bo Jonasson och Per Jonasson – mottagare av Guldkvisten

Bo Jonasson och Per Jonasson, far och son, vrider och vänder i Skogspodden på aktuella skogsfrågor. Med pedagogiskt handlag kopplar de ihop skogspolitik med jordnära skogsskötsel. Med lösningar för ögonen, snarare än problem, bjuder de frikostigt på ett genuint skogskunnande baserat på vetenskap och lång praktisk erfarenhet. Vi lyssnare och skogsbrukare får en mångfald av idéer, inte minst om hur man skapar fina tallskogar och blandskogar. Som banbrytare inom ett nytt medium har Skogspodden förmåga att nå en yngre skara av lyssnare i skogsbrukets annars ganska mogna bransch.

Bo och Per Jonasson har hittat en ny kanal för att nå ut med skoglig kunskap och delar generöst med sig av sin enastående förmåga att kombinera vetenskap med lång praktisk erfarenhet.

Charlotte Bengtsson och HMK Carl XVI Gustaf

Charlotte Bengtsson – mottagare av Guldkvisten

Med Charlotte Bengtsson vid rodret har Skogforsk ställt om till en mer aktiv roll i omvärlden. På ett ännu tydligare sätt bidrar nu detta centrum för skogsbrukets utveckling till ett hållbart brukande av skogen till nytta för hela samhället. Bland annat har hon skapat en tydlig koppling av verksamheten till ett antal av FNs sjutton globala mål.

Charlottes kompetens, engagemang och snabba tanke räcker dessutom till flera andra förtroendeposter i skogssektorn. Där är inte minst hennes tvärdisciplinära arbetssätt mycket uppskattat.

Charlotte Bengtsson får inte bara skogsbrukets utveckling att gå i takt med världens utveckling. Hon är med och driver den.

HMK Carl XVI Gustafs tal på Forum för Bioekonomi 

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Anna blir chef för Mellanskogs rådgivning
SkogsJobb