Är detta lugnet före stormen?

Virkespriserna är denna månad så gott som ­oförändrade i SKOGENs listor, men det är förmodligen lugnet före stormen. Sedan press­läggning för listorna har Mellanskog hunnit sänka sina virkespriser och fler lär följa efter under denna vår då hela den globala handeln drabbas av en ekonomisk kris i pandemins spår.

Svenskt näringsliv genomförde mellan den 24 och 30 mars en enkät i vilken 95 företag inom skogsindustrin deltog. Den visar att en majoritet av skogsindustriföretagen är påverkade av Coronavirusets utbrott och spridning. 
För 80 procent hade handeln med andra länder försvårats på grund av längre leveranstider och högre leveranskostnader, eftersom logistiken för­svårats. 
70 procent av svarade att de har minskad efter­frågan jämfört med våren 2019.
Det här påverkar förstås lönsamheten negativt och 40 procent av företagen tänker ansöka om korttids­permitteringar med statlig lönesubvention, enligt enkäten. 
Flera företag har redan meddelat att de gör produktionsminskningar.

Företagens olika inriktning och marknader har be­tydelse för hur stor påverkan blir för det enskilda företaget. Det sågverksföretag som säljer en stor del av sina produkter till Storbritannien påverkas i dagsläget (mitten av april) mer än det företag som säljer det mesta på hemmamarknaden. 
När det gäller massa- och pappersbruken ges en lite mer blandad bild. Skogssällskapet skriver i sitt nyhetsbrev att situationen för dessa företag är utmanande, medan Mellanskog i ett medlemsbrev påpekar att ­massa- och pappersbruken generellt är mer positiva än sågverken när det gäller möjligheterna att hålla igång produktion och leveranser. 

Men som en konsekvens av det osäkra läget på marknaden försöker många virkesköpare minska aktiviteten i skogen och minska lagren. 
Skogssällskapet drar ner på lager i skogen och längs bilvägarna, Södra stoppar under några veckor all avverkning som inte är relaterad till granbarkborre­skador och Mellanskog sänkte priset på tall- och ­grantimmer från den 6 april i hela sitt område. Priset på bränsleved sänks i vissa områden.
Mellanskog meddelar också att vid nya kontrakt beräknas priset vid avverkningstillfället. 

Den skogsägare som inte måste avverka just nu och inte har skrivit något kontrakt gör förmodligen klokt i att avvakta till dess marknadsläget är något klarare. Att skriva kontrakt på en slutavverkning och inte ha en aning om hur mycket intäkten blir är för de flesta inte särskilt lockande.

PlusDigitala kurser och möten inom skogssektorn utvecklas och förbättras i Coronatider.
 

MinusOsäkerheten är stor inför de kommande månaderna, inte minst vad gäller barkborreläget.
 

SKOGEN 4/2020

Med eSKOGEN får du en nyhetsuppdatering till din e-postadress. Helt gratis, en gång i veckan.

Jag godkänner att Skogen lagrar mina personuppgifter.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter
Skickar begäran
På väg
Lena fick Artdatabankens pris
SkogsJobb